Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Struktura organizacyjna Wydziału Biotechnologii

Władze dziekańskie

Kierownicy Studiów Doktoranckich i Pełnomocnicy Dziekana

 1. Kierownik Studiów doktoranckich – dr hab. Dorota Dziadkowiec
 2. Kierownik Kolegium Doktorskiego Nauk Biomedycznych – dr hab. Łukasz Opaliński, prof. UWr
 3. Pełnomocnik Dziekana ds. Dydaktycznych – dr Justyna Ciuraszkiewicz
 4. Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy ze Szkołami Średnimi – dr Maria Stasiuk-Wacławczyk
 5. Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy z Zagranicą (w tym koordynacja Erasmus+) – dr Justyna Ciuraszkiewicz
 6. Pełnomocnik Dziekana ds. Studiów w jęz. angielskim – dr Magdalena Zaremba-Czogalla
 7. Pełnomocnik Dziekana ds. GMO – dr hab. Anna Kulma, prof. UWr
 8. Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy z Pracodawcami – dr Anna Jaromin
 9. Pełnomocnik Dziekana ds. Promocji – dr Przemysław Gagat
 10. Pełnomocnik ds. Finansowych – mgr Renata Michałowska
 11. Pełnomocnik Dziekana ds. równego traktowania  –  dr Magdalena Zaremba-Czogalla
 12. Pełnomocnik Dziekana ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów – dr Katarzyna Piekarowicz

Zakłady/Pracownie

 1. Zakład Biochemii
  kierownikprof. dr hab. Mariusz Olczak
 2. Zakład Biochemii Genetycznej
  kierownikdr hab. Kulma Anna, prof. UWr
 3. Zakład Biofizyki
  kierownikprof. dr hab. Rafał Bartoszewski
 4. Zakład Biologii Molekularnej Komórki
  kierownikprof. dr hab. Hanna Jańska
 5. Zakład Biotechnologii Białek
  kierownikdr hab. Daniel Krowarsch
 6. Zakład Biotransformacji
  kierownik – prof. dr hab. inż. Marcin Łukaszewicz
 7. Zakład Chemii Biologicznej
  kierownikprof. dr hab. Artur Krężel
 8. Zakład Cytobiochemii
  kierownikdr hab. Aleksander Czogalla
 9. Zakład Bioinformatyki i Genomiki
  kierownikprof. dr hab. Paweł Mackiewicz
 10. Zakład Inżynierii Białka
  kierownikdr hab. Małgorzata Zakrzewska, prof. UWr
 11. Zakład Lipidów i Liposomów
  kierownikdr hab. Jerzy Gubernator
 12. Zakład Mikrobiologii Molekularnej
  kierownikprof. dr hab. Jolanta Zakrzewska-Czerwińska
 13. Zakład Patologii Komórki
  kierownikprof. dr hab.  Dorota Nowak
 14. Pracownia Białek Jądrowych
  kierownikprof. dr hab. Ryszard Rzepecki
 15. Pracownia Biologii Medycznej
  kierownikprof. dr hab. Teresa Olczak

Administracja Wydziału i Dziekanat

 1. Dziekanat
 2. Kierownik obiektu dydaktycznego
 3. Sekcja administracyjno-finansowa
 4. Specjalista informatyk

Biblioteka Wydziału

Redakcja CMBL

Zespół Dydaktyczny

Pracownie Aparaturowe

 1. Pracownia Spektrometrii Mas Białek
 2. Pracownia Mikroskopii i Cytometrii Przepływowej

Dziekan Rada wydziału Studia doktoranckie - kierownik ProDziekan Kierownicy Zakladów Dziekanat Pełnomocnik - Dydaktyka Pełnomocnik - Szkoły Koordynator Erasmus Asystent Dziekana Kierownik Dziekanatu Organa pomocnicze Pelnomocnik ds. finansowych Sekcja Finansowa Administrator Budynku Bibliotekarz Informatycy