Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Rada Wydziału

Posiedzenia i uchwały Rady Wydziału

Skład Rady Wydziału Biotechnologii

Samodzielni pracownicy naukowo- dydaktyczni
 1. dr hab. Paweł Błażej
 2. dr hab. Aleksander Czogalla
 3. dr hab. Dorota Dziadkowiec
 4. dr hab. Joanna Grzyb
 5. dr hab. Jerzy Gubernator
 6. prof. dr hab. Dagmara Jakimowicz
 7. prof. dr hab.  Hanna Jańska
 8. dr hab. Anna Krasowska, prof. UWr
 9. prof. dr hab. Artur Krężel
 10. dr hab. Daniel Krowarsch
 11. dr hab. Anna Kulma, prof. UWr
 12. prof. dr hab. inż. Marcin Łukaszewicz
 13. dr hab. Dorota Mackiewicz
 14. prof. dr hab. Paweł Mackiewicz
 15. prof. dr hab. Ewa Marcinkowska
 16. dr hab. Antonina Mazur
 17. prof. dr hab. Dorota Nowak
 18. prof. dr hab. Mariusz Olczak
 19. prof. dr hab. Teresa Olczak
 20. prof. dr hab. Łukasz Opaliński
 21. prof. dr hab. Jacek Otlewski
 22. prof. dr hab. Ryszard Rzepecki
 23. prof. dr hab. Jolanta Zakrzewska-Czerwińska
 24. dr hab. Małgorzata Zakrzewska, prof. UWr
 25. dr hab. Magdalena Żuk, prof. UWr
Emerytowani samodzielni pracownicy naukowo-dydaktyczni
 1. prof. dr hab. Aleksandra Kubicz
 2. prof. dr hab. Antoni Polanowski
 3. prof. dr hab. Aleksander Sikorski
 4. prof. dr hab. Jan Szopa-Skórkowski
 5. prof. dr hab. Wiesław Wątorek
 Samodzielni pracownicy naukowo-dydaktyczni z głosem doradczym
 1. prof. dr hab. Andrzej Szczepaniak
Przedstawiciele pracowników naukowo-dydaktycznych
 1. dr Justyna Ciuraszkiewicz
 2. dr Przemysław Gagat
 3. dr Sławomir Jabłoński
 4. dr Katarzyna Piekarowicz
 5. dr Marcin Szafran
Przedstawiciele pracowników inżynieryjno – technicznych
 1. mgr Grzegorz Dec
 2. dr Dagmara Jakubowska
 3. mgr Renata Michałowska
Przedstawiciele doktorantów
 1. mgr Marta Pałka
Przedstawiciele studentów
 1. Ewa Olczak
 2. Mateusz Borowy
 3. Wiktor Wojsznis
 4. Nikola Garsztka
 5. Katarzyna Czamara
 6. Zuzanna Krakowska
 7. Martyna Pisula
 8. Szymon Sidor
Terminy posiedzeń Rady Wydziału w roku akademickim 2023/2024
 • 24 października 2023 r.
 • 21 listopada 2023 r.
 • 19 grudnia 2023 r.
 • 23 stycznia 2024 r.
 • 20 lutego 2024 r.
 • 26 marca 2024 r.
 • 23 kwietnia 2024 r.
 • 21 maja 2024 r.
 • 25 czerwca 2024 r.