Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Redakcja CMBL


 

Cellular & Molecular Biology Letters to międzynarodowe czasopismo poświęcone upowszechnianiu podstawowej wiedzy we wszystkich dziedzinach biologii komórkowej i molekularnej, niektórych aspektów biochemii i biofizyki biotechnologii. W czasopiśmie można naleźć zarówno publikacje przeglądowe, omawiające najnowsze badania jak i przede wszystkim własne prace badawcze prezentowane przez autorów. Mile widziane są także krótkie komunikaty, które zawierają nowe i istotne informacje w interesujących dziedzinach. W naszym czasopiśmie można także przeczytać prace autorów, którzy zostali specjalnie zaproszeni przez edytorów o ich napisanie, ze względu na ich szczególna wartość naukową. Szczególnie mile widziane są prace naukowe, których tematem są:

 • Cykl komórkowy i jego regulacja
 • Procesy różnicowania komórek
 • Komórki macierzyste
 • Komunikacja wewnątrz- i międzykomórkowa
 • Ekspresja genów i jej regulacja
 • Błony komórkowe
 • Cytoszkielet
 • Biotechnologia molekularna
 • Biologia komórki nowotworowej

Od początku 2016 roku artykuły w Cellular & Molecular Biology Letters są publikowane w systemie „Open Access”. Elektronicznym wydawcą jest BioMed Central.

Po więcej informacji o czasopiśmie zapraszamy na strony:

http://cmbl.biomedcentral.com oraz http://www.cmbl.org.pl

Kontakt mailowy:

 • cmbl@cmbl.org.pl
 • cmbl@uwr.edu.pl
 • cmbl@ibmb.uni.wroc.pl