Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

O Wydziale

Krótka charakterystyka Wydziału Dodatkowe informacje

Wydział Biotechnologii powstał w 2006 roku na mocy decyzji Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego przez wydzielenie z Wydziału Nauk Przyrodniczych Instytutu Biochemii i Biologii Molekularnej oraz kilku zespołów badawczych Instytutu Genetyki i Mikrobiologii. Instytut Biochemii i Biologii Molekularnej ma swoje korzenie w Katedrze Biochemii powstałej w 1959 r. na Wydziale Nauk Przyrodniczych.Wydział mieści się w nowym budynku przy ul. Joliot-Curie 14a we Wrocławiu.

W ramach Wydziału istnieje 13 zakładów i 2 pracownie. Zatrudnionych jest około 100 osób, w tym 56 pracowników naukowych. Wydziałem kieruje dr hab. Dorota Nowak (Dziekan) we współpracy z prof. dr hab. Ewą Marcinkowską (Prodziekan ds. ogólnych) i dr hab. Jerzym Gubernatorem (Prodziekan ds. nauczania).

Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych: doktora oraz doktora habilitowanego w dyscyplinach biochemii i biotechnologii.

Pracownicy Wydziału prowadzą badania z zakresu biotechnologii, biochemii, bioinformatyki, mikrobiologii, immunologii, wirusologii, biologii komórki czy też fizjologii roślin. Współpracujemy z szeregiem ośrodków naukowych w Polsce i za granicą, a ponadto, w ostatnich latach z firmami branży biotechnologicznej.

Od roku 2013 Wydział, w kolejnych ewaluacjach, otrzymuje prestiżową kategorię A+ przyznawaną przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych. Jest to najwyższa kategoria naukowa, związane są z nią zwiększone dotacje na badania statutowe i możliwości występowania o środki unijne.

W latach 2014-2018 Wydział był członkiem konsorcjum Wrocławskie Centrum Biotechnologii, którego interdyscyplinarny charakter umożliwiał kompleksowe i szerokie spektrum wykonywania i wdrażania badań naukowych. Ścisła współpraca partnerów Konsorcjum zapewniała synergizm działań,  wysoką efektywność wykorzystania wyników badań podstawowych w tworzeniu nowych technologii i transferu wiedzy do przemysłu. Konsorcjum otrzymało status KNOW (Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego).

Wydział jest siedzibą redakcji czasopisma Cellular and Molecular Biology Letters (CMBL).

Studia na Wydziale Biotechnologii odbywają się w systemie trójstopniowym: licencjackim (3 lata), magisterskim (2 lata) i doktoranckim (4 lata). Prowadzimy także studia anglojęzyczne na wszystkich poziomach. Obecnie na wydziale studiuje ok. 500 studentów

Według portalu biotechnologia.pl  Wydział zajmuje pierwsze miejsce w rankingu polskich uczelni, na których można studiować biotechnologię.

Umożliwiamy studentom wzięcie udziału w projektach naukowych na wydziale oraz w stażach i praktykach zagranicznych. Studenci mogą włączyć się w działalność Studenckiego Koła Naukowego Biotechnologów „Przybysz”.

Nasi absolwenci są bardzo dobrze przygotowani do pracy w laboratoriach badawczych, klinicznych i przemysłowych.

Do wydziałowej tradycji należy organizowanie wykładów i zajęć w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.

W ofercie edukacyjnej Wydziału znajduje się również cykl wykładów i zajęć eksperymentalnych przeznaczonych dla uczniów szkół gimnazjalnych i licealnych.