Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Samorząd studencki

SONY DSC

Cześć wszystkim,
jesteśmy ambitną grupą młodych ludzi, którzy pragną zrobić coś więcej dla naszego Wydziału, jak i w życiu studenckim. Nasze plany staramy się połączyć z naszą pasją do nauki, a czasami i dobrą zabawą. Nie zabraknie oczywiście wielu spraw organizacyjnych, do których dołożymy wszelkich starań, aby udało się je rozwiązać. Służymy pomocą każdemu studentowi i nie tylko, tak że piszcie śmiało. Zapraszamy do współpracy oraz do sprawdzania naszych aktualności na fanpage’u.

Dane kontaktowe:
e-mail: wrss.biotech@uwr.edu.pl
fanpage: https://web.facebook.com/WRSSWydzialuBiotechnologiiUWr/

Skład Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Biotechnologii:

1. Jakub Haduła – Przewodniczący WRSS
2. Kinga Nowak – Wiceprzewodnicząca WRSS
3. Kseniia Kvitko – Sekretarz WRSS
4. Alicja Kraska – Skarbnik WRSS
5. Anna Mucha
6. Jakub Mikołajczyk
7. Kevin Schneider
8. Maciej Wojdyło
9. Marta Mularczuk
10. Paulina Pietrykowska

Nasza działalność opiera się na statucie samorządu studenckiego (uchwała Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego nr 127/2006), czyli realizowana jest poprzez:

• wyłączną reprezentancję ogółu studentów Wydziału,
• uczestniczenie w obradach Rady Wydziału, Senatu Uczelnianego i Parlamentu Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego,
• delegowanie przedstawicieli do Komisji Stypendialnej,
• udział w akcjach ankietowych oceniających jakość kształcenia na Wydziale,
• współpracę ze starostami lat,
• wyrażanie opinii i zgłaszanie wniosków w sprawach dotyczących studentów Wydziału.