Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Szkolenia ZPU 2018-2022

ZINTEGROWANY PROGRAM ROZWOJU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 2018-2022
Program jest realizowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój”, Oś priorytetowa nr 3 „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym”.

Okres realizacji projektu: od 01.10.2018.
Wartość projektu: 39 514 663,10 zł

Zadania realizowane na Wydziale Biotechnologii w ramach projektu:

W ramach zadania 2 – PODNOSZENIE KOMPETENCJI STUDENTÓW – zapraszamy na spotkania z pracodawcami, warsztaty organizowane w firmach oraz wizyty studyjne.

W ramach zadania 3 – PROGRAMY STAŻOWE – zapraszamy studentów II stopnia do udziału w płatnych stażach: http://www.biotech.uni.wroc.pl/projekt-dobre-staze/

ZAPRASZAMY!

Osoba do kontaktu: dr Marta Kołodziejczak (Wydziałowy Koordynator ZPU2)
mail: marta.kolodziejczak@uwr.edu.pl
tel. +48 71 375 29 66

Przy przesyłaniu zgłoszeń do udziału w poszczególnych szkoleniach i warsztatach prosimy o informację jakie usługi dostępnościowe powinniśmy zapewnić przy realizacji wsparcia w ramach projektu:

  • tłumacz polskiego języka migowego;
  • asystent;
  • pokój dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
  • inne:………;
  • nie potrzebuję usług dostępnościowych.

Powyższe informację proszę zgłaszać do Koordynatora Wydziałowego: mail: marta.kolodziejczak@uwr.edu.pl


ROK AKADEMICKI 2022/2023

DOBÓR NOŚNIKÓW I WYPEŁNIACZY PRZY PROJEKTOWANIU SKŁADU TABLETKI

Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza studentki i studentów II roku studiów II stopnia kierunku Biotechnologia do udziału w szkoleniu o charakterze technologiczno-warsztatowym, kształcących kompetencje zawodowe.
Warsztaty pn. Dobór nośników i wypełniaczy przy projektowaniu składu tabletki” – 20 czerwca 2023 r.

Chęć udziału należy zgłosić poprzez złożenie lub przesłanie wypełnionego i podpisanego Formularza Rekrutacyjnego – WZÓR.
Formularz można złożyć w Dziekanacie lub przesłać skan na adres: marta.kolodziejczak@uwr.edu.pl

Szczegółowe informacje wraz z formularzem zgłoszeniowym będą przesyłane do Państwa również mailowo.

DOBÓR NOŚNIKÓW I WYPEŁNIACZY PRZY PROJEKTOWANIU SKŁADU TABLETKI

Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza studentki i studentów II roku studiów II stopnia kierunku Biotechnologia do udziału w szkoleniu o charakterze technologiczno-warsztatowym, kształcących kompetencje zawodowe.
Warsztaty pn. Dobór nośników i wypełniaczy przy projektowaniu składu tabletki” – 28 marca 2023 r.

Chęć udziału należy zgłosić poprzez złożenie lub przesłanie wypełnionego i podpisanego Formularza Rekrutacyjnego – WZÓR.
Formularz można złożyć w Dziekanacie lub przesłać skan na adres: marta.kolodziejczak@uwr.edu.pl

Szczegółowe informacje wraz z formularzem zgłoszeniowym będą przesyłane do Państwa również mailowo.

EKSTRAKCJA CO2 W STANIE NADKRYTYCZNYM

Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza studentki i studentów II roku studiów II stopnia kierunku Biotechnologia do udziału w szkoleniach o charakterze technologiczno-warsztatowym, kształcących kompetencje zawodowe.
Warsztaty pn. Ekstrakcja CO2 w stanie nadkrytycznym” – 14, 15,16 lutego 2023 r.

Chęć udziału należy zgłosić poprzez złożenie lub przesłanie wypełnionego i podpisanego Formularza Rekrutacyjnego – WZÓR.
Formularz można złożyć w Dziekanacie lub przesłać skan na adres: marta.kolodziejczak@uwr.edu.pl

Szczegółowe informacje wraz z formularzem zgłoszeniowym będą przesyłane do Państwa również mailowo.

CHROMATOGRAFIA GAZOWA

Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza studentki i studentów II roku studiów II stopnia kierunku Biotechnologia do udziału w szkoleniu o charakterze technologiczno-warsztatowym, kształcących kompetencje zawodowe.
Warsztaty pn. „Chromatografia gazowa” – 24.01.2023 r.

Chęć udziału należy zgłosić poprzez złożenie lub przesłanie wypełnionego i podpisanego Formularza Rekrutacyjnego – WZÓR.
Formularz można złożyć w Dziekanacie lub przesłać skan na adres: marta.kolodziejczak@uwr.edu.pl

TERMIN SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ DO 27 LISTOPADA 2022 r.

Szczegółowe informacje wraz z formularzem zgłoszeniowym będą przesyłane do Państwa również mailowo.

CHROMATOGRAFIA CIECZOWA

Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza studentki i studentów II roku studiów II stopnia kierunku Biotechnologia do udziału w szkoleniu o charakterze technologiczno-warsztatowym, kształcących kompetencje zawodowe.
Warsztaty pn. „Chromatografia cieczowa” – 01.12.2023 r.

Chęć udziału należy zgłosić poprzez złożenie lub przesłanie wypełnionego i podpisanego Formularza Rekrutacyjnego – WZÓR.
Formularz można złożyć w Dziekanacie lub przesłać skan na adres: marta.kolodziejczak@uwr.edu.pl

TERMIN SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ DO 27 LISTOPADA 2022 r.

Szczegółowe informacje wraz z formularzem zgłoszeniowym będą przesyłane do Państwa również mailowo.

UWAGA!! OFERTA WIZYT STUDYJNYCH!

2-DNIOWA WIZYTA STUDYJNA DLA STUDENTÓW II STOPNIA BIOTECHNOLOGII

Zajęcia prowadzone w ramach wizyty studyjnej będą podzielone na bloki tematyczne.

Bloki tematycznie obejmować będą specyfikę pracy trzech laboratoriów:

  • Laboratorium Technologicznego (m.in. opracowanie i wytwarzanie formulacji leków – różne technologie wytwarzania);
  • Laboratorium Badawczego (zakres preformulacyjny: badania substancji czynnych, pomocniczych, produktów końcowych takimi technikami jak m.in. spektroskopia Ramana, DSC/TGA, badania absorpcji wody, XRPD oraz zakres analityczny: m.in. badania substancji czynnych, pomocniczych, produktów końcowych za pomocą chromatografii cieczowej, gazowej, spektrofotometrii UV-Vis, badania uwalniania i czasu rozpadu leków, badania stabilności);
  • Laboratorium Kontroli Jakości (m.in. badania morfologii i wielkości cząstek, system GMP).

Każdy blok będzie zawierał część teoretyczną jak i praktyczną w postaci prezentacji części prac wykonywanych przez poszczególne laboratoria.

Miejsce: siedziba Novasome – ul. Osztyńska 5.

PLANOWANE SĄ DWIE GRUPY – KAŻDA GRUPA BĘDZIE MIAŁA 2-DNIOWE ZAJĘCIA:

PIERWSZY TERMIN/PIERWSZA GRUPA : 8-9 MAJA 2023 – WZÓR formularza
DRUGI TERMIN/DRUGA GRUPA: 10-11 MAJA 2023 – WZÓR formularza

Osoby chętne do wzięcia udziału w wizycie studyjnej proszone są o wypełnienie załączonego formularza i pozostawienie w dziekanacie lub u koordynatora wydziałowego.

Zachęcamy! To cenne szczególnie dla tych z Państwa, którzy już niedługo poszukiwać będą pracy w firmach takich jak Hasco-Lek czy CBR Novasome.


ROK AKADEMICKI 2021/2022

Studenci i Studentki II stopnia!

Po okresie pandemii wracamy do realizacji warsztatów prowadzonych we Wrocławskim Parku Technologicznym.
Wszelkie informacje wraz z terminami będą przesyłane do Was mailowo.

Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza studentki i studentów II roku studiów II stopnia kierunku Biotechnologia do udziału w szkoleniach o charakterze technologiczno-warsztatowym, kształcących kompetencje zawodowe:

Warsztaty pn.:
„Dobór nośników i wypełniaczy przy projektowaniu składu tabletki”
„Ekstrakcja CO2 w stanie nadkrytycznym”
„Chromatografia cieczowa”
„Chromatografia gazowa”
przeprowadzi Wrocławski Park Technologiczny S.A.

Warsztaty finansowane w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego na lata 2018-2022”.

Chęć udziału należy zgłosić poprzez złożenie lub przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza rekrutacyjnego – WZÓR.
Formularz można złożyć w Dziekanacie lub przesłać skan na adres: marta.kolodziejczak@uwr.edu.pl

Oferta wraz z formularzami i pozostałymi informacjami przesłana zostanie również mailowo.

Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza studentki i studentów studiów II stopnia kierunku Biotechnologia do udziału w zajęciach dodatkowych przygotowujących do pracy w firmach biotechnologicznychSpotkania z Pracodawcami.

Wszelkie szczegółowe informacje zostaną przesłane do Państwa mailowo.

Harmonogram dodatkowych zajęć – spotkania z pracodawcami – dla studentów I roku
Harmonogram dodatkowych zajęć – spotkania z pracodawcami – dla studentów II roku


ROK AKADEMICKI 2019/2020

Szanowni Państwo,
planowane w kwietniu i maju 2020 r.  warsztaty prowadzone we Wrocławskim Parku Technologicznym niestety musiały zostać odwołane w związku z sytuacją pandemii SARS-CoV 2.

Będziemy informować Państwa mailowo o warsztatach jeśli tylko pojawi się możliwość ich zorganizowania.


ROK AKADEMICKI 2018/2019

Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza studentki i studentów studiów II stopnia kierunku Biotechnologia do udziału w zajęciach dodatkowych przygotowujących do pracy w firmach biotechnologicznychSpotkania z Pracodawcami.

Wszelkie szczegółowe informacje zostaną przesłane do Państwa mailowo.

Harmonogram dodatkowych zajęć – spotkania z pracodawcami – w roku akademickim 2018/2019

Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza studentki i studentów II roku studiów II stopnia kierunku Biotechnologia do udziału w szkoleniach o charakterze technologiczno-warsztatowym, kształcących kompetencje zawodowe

Warsztaty pn.
„Dobór nośników i wypełniaczy przy projektowaniu składu tabletki” – 13.05.2019 r.
„Ekstrakcja CO2 w stanie nadkrytycznym” – 16.05.2019 r
„Chromatografia cieczowa” – 20.05.2019 r
„Chromatografia gazowa” – 05.06.2019 r. (lub 11.06.2019 r.)
przeprowadzi Wrocławski Park Technologiczny S.A.

Szczegółowe informacje o warsztatach.

Warsztaty finansowane w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego na lata 2018-2022”.

Chęć udziału należy zgłosić poprzez złożenie lub przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza rekrutacyjnego – WZÓR.
Formularz można złożyć w Dziekanacie lub przesłać skan na adres: marta.kolodziejczak@uwr.edu.pl

TERMIN SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ DO 7 MAJA 2019 r.