Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Zakład Inżynierii Białka

Inżynieria Białka

Strona internetowa Zakładu

Kierownik zakładu

Pracownicy

Doktoranci

Tematyka badańpeb2

 • Otrzymywanie i charakterystyka bionanomateriałów do specyficznych zastosowań medycznych.
 • Charakterystyka własności domen białkowych PDZ, DH/PH, RGSL, palców cynkowych zaangażowanych w proces sygnalizacji komórkowej.
 • Projektowanie mutantów ludzkiego kwaśnego czynnika wzrostu fibroblastów (FGF-1) o zwiększonej aktywności biologicznej.
 • Ewolucja in vitro oparta o konstrukcję i selekcję bibliotek peptydów i białek prezentowanych na bakteriofagach.
 • Badanie struktury i własności funkcjonalnej domeny DCX zaangażowanej w migrację neuronów i tworzenie kory mózgowej człowieka.
 • Opracowanie wydajnej metody produkcji muskeliny, ludzkiego białka bogatego w cysteiny i uzyskanie jego kryształów pozwalające na szczegółowe badania strukturalne.

Wyposażenie naukoweAPI2

 • Spektropolarymetr CD Jasco J715
 • Fluorymetry: Fluorolog3, Jaco FP-750
 • Kalorymetr miareczkujący typu ITC- CSC III
 • Różnicowy kalorymetr skaningowy typu DSC- CSC II
 • Spektrofotometr diodowy HP8452
 • Wytrząsarki termostatowaniem Inforce 4x
 • Zestaw do dokumentacji żeli – Syngene G:box
 • Czytniki ELISA Molceular Devices – SpectraMax Gemini XS, SpectraMax 340,
 • HPLC Waters 486, Breeze, Dionex Ultimate 3000
 • FPLC Pharmacia Akta Explorer i Prime
 • Spektrometry mas Applied Biosystems typu ABI 4800 MALDI TOF/TOF i API 2000 LC MS/MS
  Biacore T3000
 • Klaster obliczeniowy 22 procesory Xeon

Wybrane doktoraty

 • Zastosowanie automatycznych metod do określania struktur białek w roztworze techniką magnetycznego rezonansu jądrowego
 • Zastosowanie peptydowych bibliotek prezentowanych na fagu M13 do określania specyficzności domen PDZ (Katarzyna Śmietana, 2007)
 • Analiza konformacji i stabilności domen DCX i LisH występujących w białkach zaangażowanych w proces migracji neuronów (Agnieszka Mateja, 2007)
 • Domeny PDZ białek wielodomenowych – specyficzność i allosteria (Marcin Paduch, 2008)

Reprezentatywne tematy prac magisterskich

 • Charakterystyka domen elfiny
 • Badanie specyficzności domen PDZ białka MUPP1
 • Optymalizacja ekspresji i oczyszczanie muskeliny oraz charakterystya jej domeny diskoidynowej

Publikacje

Projekty badawcze

 • Projekt badawczy MNiSW, Selekcja wariantów opartych o motyw trzech helis alfa i zastosowanie ich w diagnostyce chorób nowotworowych (2007-2012), kierownik: prof. Jacek Otlewski
 • Projekt badawczy MNiSW, Badanie mechanizmu działania FGF-1: jego translokacji i aktywacji receptora (2007-2012), kierownik: prof. Jacek Otlewski
 • Projekt badawczy MNiSW, Strukturalna i funkcjonalna analiza domen białkowych towarzyszących motywowi LisH uczestniczącemu w patogenezie chorób neurologicznych (2007-2009) kierownik: dr Filip Jeleń
 • Zakład Inżynierii Białka Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego realizuje wraz z firmą Celon Pharma S.A. Spółka Akcyjna projekt „Nowa terapia cukrzycy z zastosowaniem analogu białka FGF1” nr POIR.04.01.04-00-0117/15. Projekt prowadzony jest w ramach Działania 4.1 „Badania Naukowe i prace rozwojowe” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 i współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ze strony Uniwersytetu Wrocławskiego projekt koordynowany jest przez Prof. dr hab. Jacka Otlewskiego. Okres realizacji zadań przypada na lata 2016-2021.
  Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego i oryginalnego leku przeciwcukrzycowego, który stanowić będzie alternatywną terapię cukrzycy typu II, nieobarczoną skutkami ubocznymi.”

PASEK_A