Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Zakład Bioinformatyki i Genomiki

torus

Strona internetowa Zakładu Bioinformatyki i Genomiki

 

Kierownik


pamac prof. dr hab. Paweł Mackiewicz

 • Członek Polskiego Towarzystwa Genetycznego od 2001 roku
 • Członek Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego od 2007 roku
 • Członek konsorcjum Centrum Badań nad Fauną Plejstocenu Europy od 2012 roku
 • Członek Nematologicznego Centrum Diagnostyczno-Szkoleniowego, Pracownia
  Technik Molekularnych, od 2010

Pracownicy


cebrat prof. dr hab. Stanisław Cebrat

 • Członek Polskiego Towarzystwa Genetycznego
 • Członek GIACS DataBases Committee
 • Członek GIACS Assessment and Evaluation Committee
 • Członek European Complex Systems Society
 • Członek Rady Naukowej Katedry Studiów Interdyscyplinarnych UNESCO
 • Członek Komitetu Redakcyjnego: Int. J. Mod. Phys C, Archea, J. Appl. Genet.

 

Doktoranci

(KEBB pokój 1.18, tel. 71 375 7063)

 • mgr Katarzyna Bońkowska
 • mgr Małgorzata Grabińska
 • mgr Piotr Posacki
 • mgr Michał Burdukiewicz
 • mgr Joanna Ziobro

Tematyka badań

 • Rozpoznawanie sekwencji kodujących białko
 • Geny zachodzące i generowanie nowych sekwencji kodujących
 • Analizy struktury genomów prokariotów i eukariotów
 • Symulacje komputerowe i modelowanie ewolucji genów, chromosomów, genomów i
  populacji
 • Rola międzygenomowej rekombinacji i krzyżowania wsobnego w specjacji
  sympatrycznej
 • Analiza przyczyn zwiększonej częstości defektów genetycznych po
  zapłodnieniu in vitro
 • Filogeneza i ewolucja molekularna różnych genów i białek, uwzględniając
  kopalny DNA
 • Zjawisko endosymbiozy i ewolucji plastydów pierwotnych i złożonych

Wyposażenie naukowe

 • 10 komputerów w homogennym klastrze komputerowym (węzeł: CPU I7-4790K CPU @ 4.00GHz, RAM 32 GB)
 • 12 komputerów w homogennym klastrze komputerowym (węzeł: CPU I7 920 @2.67 GHz ,RAM 6 GB)
 • 6 maszyn liczących różnego typu
 • projektor multimedialny

Ostatnie doktoraty

 • Ewolucja systemów transportu białek w plastydach pierwotnych i chromatoforach Paulinella (Przemysław Gagat 2014).
 • Wykorzystanie  sztucznych sieci neuronowych i  algorytmu genetycznego do badania proteomów (Maciej Sobczyński 2014).
 • Generowanie długich otwartych ramek odczytu w genomach prokariotycznych (Krystian Bączkowski 2014).
 • Komputerowe modelowanie zjawisk towarzyszących komplementacji haplotypów (Wojciech Waga 2012).
  Analiza i symulacje komputerowe zmienności punktu izoelektrycznego białek w proteomach (Joanna Kiraga 2008).
 • Zależność tempa ewolucji od wielkości puli genetycznej (Kamila Smolarczyk, 2007).
 • Stabilność genów w zależności od długości sekwencji kodującej (Natalia Polak, 2007).

Reprezentatywne tematy prac magisterskich

 • Zastosowanie łańcuchów Markowa do wykrywania sekwencji kodujących w genomach prokariotycznych (Małgorzata Wańczyk, 2011).
 • Generowanie zachodzących, otwartych ramek odczytu w genomach prokariotów (Marlena Szawan, 2011).
  Wykorzystanie wielowymiarowych analiz statystycznych do klasyfikacji proteomów (Joanna Snoch-Bajek, 2010).
 • Ewolucja i filogeneza białka DnaA (Anna Cebula, 2009).
 • Genetyczna analiza regionów sąsiadujących z genami MHC (Anna Sroka, 2009)
 • Analiza sygnałów związanych z terminacją translacji u prokariota (Krzysztof Susłowicz, 2008).
 • Analiza funkcjonalna dystrybucji genów na chromosomach ludzkich (Paweł Jarosz, 2008)
 • Sympatryczna specjacja (matematyka Marta Zawierta, 2007).
 • Modelowanie wielkości genomów – poliploidyzacja (matematyka, Diana Garncarz, 2006).
 • Modelowanie ewolucji bioróżnorodności (matematyka, Marek Wolfigiel, 2006).
 • Rozmieszczenie gorących miejsc rekombinacji w genomach eukariotycznych (Katarzyna Kwaśniewska, 2006).
 • Wykorzystanie macierzy substytucji aminokwasowych do symulacji ewolucji genów (Paweł Wołyniec, 2006).
 • Wartość selekcyjna genów w zależności od czasu ich ekspresji (Andżelika Stożek, 2006).

Publikacje

Udział w programach badawczych

 • European Science Foundation – COST Action P10 – Physics of Risk – Participant and Management Committee Member.
 • European Science Foundation – COST Action MP0801– Physics of Competition and Conflicts, Participant and Management Committee Member.
 • FP6 Program: NEST – General Integration of the Applications of Complexity in Science (GIACS) .Participant