Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Adres

KOMPLEKS EDUKACYJNO – BADAWCZY BIOTECHNOLOGII (KEBB)

Budynek

Adres Wydziału

Uniwersytet Wrocławski
Wydział Biotechnologii
ul. Fryderyka Joliot-Curie 14a
50-383 Wrocław

tel: +48 71 375-2995
e-mail: dziekanat@biotech.uni.wroc.pl