Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Informacje o rekrutacji

REJESTRACJA KANDYDATÓW – LINK

 • od 3 czerwca do 11 lipca 2024 roku (studia I stopnia)
 • od 3 czerwca do 15 września 2024 roku (studia II stopnia)
 • od 3 czerwca do 11 lipca 2024 roku (Jednostopniowe stacjonarne studia magisterskie Medyczna Biotechnologia Molekularna)
 • od 3 czerwca do 5 września 2024 roku (Szkoła Doktorska)

Zasady rekrutacji na studia

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Terminy i miejsca przyjęć dokumentów

 • I stopnia stacjonarne:
  12, 15, 16 lipca 2024
  Wydział Biotechnologii, ul F. Joliot-Curie 14a, sala 1.39 (I piętro), w godzinach od 10.00 do 14.00.
 • II stopnia stacjonarne:
  16, 17, 18 września 2024
  Wydział Biotechnologii, ul F. Joliot-Curie 14a, sala 0.30, w godzinach od 10.00 do 14.00.
 • Jednostopniowe stacjonarne studia magisterskie:
  12, 15, 16 lipca 2024
  Wydział Biotechnologii, ul F. Joliot-Curie 14a, sala 1.39 (I piętro), w godzinach od 10.00 do 14.00.
 • Szkoła Doktorska:
  Do 6 września 2024 r. do godziny 13:00
  Wydział Biotechnologii ul. F. Joliot-Curie 14a, pok. 0.30 lub na wniosek aplikującego za pośrednictwem strony: www.irka.uni.wroc.pl

Pytania można zadawać pod nr tel.:

 • + 48 71 375-6210 (studia I stopnia i jednostopniowe studia magisterskie),
 • +48 71 375-6413 (studia II stopnia),
 • +48 71 375-6368 (Szkoła Doktorska).

Adres do wysyłki:

Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski
ul. Fryderyka Joliot-Curie 14a,
50-383 Wrocław
tel: + 48 71 375-6210 (studia I stopnia i jednostopniowe studia magisterskie),  +48 71 375-6413 (studia II stopnia), +48 71 375-6368 (Szkoła Doktorska).

Mapa dojazdu

Najczęściej zadawane pytania