Poczta Moodle DreamSpark USOS Mendeley Kalendarz File Nebula Facebook

Lista pracowników

Lp. Imię i nazwisko Zakład / miejsce pracy Telefon E-mail Pokój
1
Dziekanat +48 71375 7065 weronika.maciejewska@uwr.edu.pl 0.09
2 mgr inż. Al-Yawir Rashad
spaecjalista informatyk
Administracja Wydziału +48 71375 7665 rashad@ibmb.uni.wroc.pl 0.33
3 mgr inż. Baraniecki Bogusław
kierownik obiektu dydaktycznego
Administracja Wydziału +48 71375 2694, 506-398-629 boguslaw.baraniecki@uwr.edu.pl 0.34
4 mgr Bednarz Katarzyna
specjalista
Zakład Biotransformacji + 48 71375 6238 katarzyna.bednarz@uwr.edu.pl 2.20
5 dr Białek Wojciech
adiunkt
Zakład Biofizyki +48 71375 6245 wojciech.bialek@uwr.edu.pl 3.14
6 dr Bielecki Marcin
adiunkt
Pracownia Biologii Medycznej +48 71375 2304 marcin.bielecki@uwr.edu.pl 3.26
7 mgr inż. Bieniarz Grażyna
starszy specjalista
Zakład Mikrobiologii Molekularnej +48 71375 2819 Grazyna.Bieniarz@uwr.edu.pl 3.44
8 dr Biernatowska Agnieszka
adiunkt
Zakład Cytobiochemii +48 71375 6417 agusialach@wp.pl 2.07
9 dr Błażej Paweł
adiunkt
Zakład Genomiki +48 71375 7075 pawel.blazej@uwr.edu.pl 1.13
10 dr Boba Aleksandra
adiunkt
Zakład Biochemii Genetycznej +48 71375 6240 aleksandra.boba@uwr.edu.pl ul. Przybyszewskiego 63/77; pok. nr 27
11 prof. dr hab. Cebrat Stanisław
Emerytowany Profesor
Zakład Genomiki cebrat@smorfland.uni.wroc.pl 1.14
12 dr Ciuraszkiewicz Justyna
starszy wykładowca
Zakład Biochemii +48 71375 2932 justyna.ciuraszkiewicz@uwr.edu.pl 3.28
13 mgr Czechowicz Małgorzata
specjalista
Sekcja administracyjno-finansowa +48 71375 6200 malgorzata.czechowicz@uwr.edu.pl 0.29
14 dr hab. Czogalla Aleksander
adiunkt
Zakład Cytobiochemii (+48) 71 375 63 56 aleksander.czogalla@uwr.edu.pl 2.08
15 mgr Dec Grzegorz
specjalista
Zespół Dydaktyczny +48 71375 6210 grzegorz.dec@uwr.edu.pl 1.39
16 mgr inż. Dudek Barbara
starszy specjalista
Zakład Biochemii Genetycznej +48 71375 6207 barbara.dudek@uwr.edu.pl ul. Przybyszewskiego 63/77; pok. nr 27
17 dr hab. Dziadkowiec Dorota
adiunkt
Zakład Biotransformacji +48 71375 6238 dorota.dziadkowiec@uwr.edu.pl 2.20
18 dr Gagat Przemysław
adiunkt
Zakład Genomiki +48 71375 6303 przemyslaw.gagat@uwr.edu.pl 1.14
19 mgr Giemza Nina
kierownik dziekanatu
Dziekanat WB +48 71375 2966 nina.giemza@uwr.edu.pl 0.11
20 dr Grzyb Joanna
Zakład Biofizyki +48 71 375 62 47 joanna.grzyb@uwr.edu.pl 3.13
21 dr hab. Gubernator Jerzy
adiunkt
Zakład Lipidów i Liposomów +48 71375 6204 jerzy.gubernator@uwr.edu.pl 2.16
22 mgr Guźda Agata
samodzielny biotechnolog
Zakład Biologii Molekularnej Komórki +48 71 375 6292 agata.guzda@uwr.edu.pl 2.09
23 mgr Hałubek-Głuchowska Katarzyna
samodzielny biolog
Zakład Cytobiochemii +48 71 375 6418 katarzyna.halubek-gluchowska@uwr.edu.pl 2.06
24 dr Heidorn-Czarna Małgorzata
adiunkt
Zakład Biologii Molekularnej Komórki +48 71375 6273 malgorzata.czarna@uwr.edu.pl 2.12
25 dr Hryniewicz-Jankowska Anita
adiunkt
Zakład Cytobiochemii +48 71375 6313 anita.hryniewicz-jankowska@uwr.edu.pl 2.08
26 dr Jabłoński Sławomir
adiunkt
Zakład Biotransformacji +48 71375 7062 slawomir.jablonski@uwr.edu.pl 2.21
27 dr hab. Jakimowicz Dagmara
profesor nadzwyczajny UWr
Zakład Mikrobiologii Molekularnej +48 71375 2926 dagmara.jakimowicz@uni.wroc.pl 3.10
28 dr Jakimowicz Piotr
adiunkt
Zakład Biotechnologii Białek +48 71375 2392 piotr.jakimowicz@uwr.edu.pl 3.82
29 mgr Janicka Joanna
starszy specjalista
Zespół Dydaktyczny +48 71375 6210 joanna.janicka@uwr.edu.pl 1.39
30 Janik Krystyna
starszy referent
Dziekanat WB +48 71375 2995 krystyna.janik@uwr.edu.pl 0.06
31 prof. dr hab. Jańska Hanna
profesor zwyczajny
Zakład Biologii Molekularnej Komórki +48 71375 6249 hanna.janska@uwr.edu.pl 2.10
32 dr Jaromin Anna
adiunkt
Zakład Lipidów i Liposomów +48 71375 6203 anna.jaromin@uwr.edu.pl 2.14
33 dr Jawień Piotr
samodzielny biotechnolog
Zespół Dydaktyczny +48 71375 6210 piotr.jawien@uwr.edu.pl 1.39
34 dr Kobielak Agnieszka
adiunkt
Pracownia Biologii Medycznej +48 71 375 2304 agnieszka.kobielak@uwr.edu.pl 3.26
35 dr Kois-Ostrowska Agnieszka
adiunkt
Zakład Mikrobiologii Molekularnej +48 71 375 62 47 agnieszka.kois-ostrowska@uwr.edu.pl 3.13
36 dr Kolesiński Piotr
adiunkt
Zakład Biofizyki +48 71375 6243 piotr.kolesinski@uwr.edu.pl 3.16
37 dr Kołodziejczak Marta
adiunkt
Zakład Biologii Molekularnej Komórki +48 71375 6297 marta.kolodziejczak@uwr.edu.pl 2.11
38 mgr Kołodziejczyk Alicja
specjalista
Dziekanat WB +48 71375 2995 alicja.kolodziejczyk@uwr.edu.pl 0.06
39 mgr Korczyk Jolanta
specjalista
Dziekanat WB +48 71375 2995 jolanta.korczyk@uwr.edu.pl 0.06
40 dr Kostyn Kamil
asystent
Zakład Biochemii Genetycznej +48 71375 6207 kamil.kostyn@uwr.edu.pl ul. Przybyszewskiego 63/77; pok. nr 27
41 mgr Kozioł Katarzyna
samodzielny biotechnolog
Zespół Dydaktyczny +48 71375 6210 katarzyna.koziol@uwr.edu.pl 1.39
42 dr hab. Krasowska Anna
adiunkt
Zakład Biotransformacji +48 71375 6426 anna.krasowska@uwr.edu.pl 2.18
43 prof. dr hab. Krężel Artur
profesor nadzwyczajny
Zakład Chemii Biologicznej +48 71375 2765 artur.krezel@uwr.edu.pl 3.12
44 dr hab. Krowarsch Daniel
adiunkt
Zakład Biotechnologii Białek +48 71375 2889 daniel.krowarsch@uwr.edu.pl 3.06
45 dr Króliczewski Jarosław
adiunkt
Zakład Chemii Biologicznej +48 71375 2608 jaroslaw.kroliczewski@uwr.edu.pl 3.13
46 dr Kubiak Agnieszka
starszy specjalista
Zakład Biotechnologii Białek +48 71375 2888 agnieszka.kubiak@uwr.edu.pl 3.07
47 prof. dr hab. Kubicz Aleksandra
Emerytowany Profesor
aleksandra-kubicz@o2.pl 1.40
48 dr hab. Kulma Anna
adiunkt
Zakład Biochemii Genetycznej +48 71375 6326 anna.kulma@uwr.edu.pl ul. Przybyszewskiego 63/77; pok. nr 27
49 dr Kwaśniak-Owczarek Małgorzata
adiunkt
Zakład Biologii Molekularnej Komórki +48 71375 6273 malgorzata.kwasniak-owczarek@uwr.edu.pl 2.12
50 dr hab. inż. Łukaszewicz Marcin
profesor nadzwyczajny UWr
Zakład Biotransformacji +48 71375 6250 marcin.lukaszewicz@uwr.edu.pl 2.19
51 dr Machowska Magdalena
adiunkt
Pracownia Białek Jądrowych +48 71375 6419 magdalena.machowska@uwr.edu.pl 3.31
52 mgr inż. Maciejewska Weronika
samodzielny referent
Sekretariat Dziekanów +48 71 375 7065 weronika.maciejewska@uwr.edu.pl 0.09
53 dr Mackiewicz Dorota
adiunkt
Zakład Genomiki +48 71375 7064 dorota.mackiewicz@uwr.edu.pl 1.17
54 dr hab. Mackiewicz Paweł
profesor nadzwyczajny UWr
Zakład Genomiki +48 71375 6331 pawel.mackiewicz@uwr.edu.pl 1.13
55 Macuda Ewa
szatniarka
Wydział Biotechnologii
56 prof. dr hab. Malicka-Błaszkiewicz Maria
Emerytowany Profesor
Zakład Patologii Komórki mmb@ibmb.uni.wroc.pl 1.40
57 dr Małek Natalia
adiunkt naukowy
Zakład Patologii Komórki natalia.malek@uwr.edu.pl 2.25
58 dr Marchwicka Aleksandra
asystent
Zakład Biotechnologii Białek +48 71375 2611 aleksandra.marchwicka2@uwr.edu.pl 3.29
59 prof. dr hab. Marcinkowska Ewa
profesor zwyczajny
Zakład Biotechnologii Białek +48 71375 2929 ewa.marcinkowska@uwr.edu.pl 3.30
60 dr Maszczak-Seneczko Dorota
adiunkt
Zakład Biochemii +48 71375 2932 dorota.maszczak-seneczko@uwr.edu.pl 3.28
61 dr Mazur Antonina
adiunkt
Zakład Patologii Komorki +48 71375 6206 antonina.mazur@uwr.edu.pl 3.21
62 mgr Michałowska Renata
pełnomocnik ds. finansowych
Sekcja administracyjno-finansowa +48 71375 2732 renata.michalowska@uwr.edu.pl 0.29
63 mgr Mierziak-Derecka Justyna
asystent
Zakład Biochemii Genetycznej +48 71375 6337 justyna.mierziak2@uwr.edu.pl ul. Przybyszewskiego 63/77; pok. nr 27
64 dr Nahorska Monika
adiunkt
Zakład Inżynierii Białka +48 71375 7960 monika.nahorska@uwr.edu.pl 0.46
65 mgr Nietubyć Małgorzata
starszy specjalista
Redakcja CMBL +48 71375 6208 malgorzata.nietubyc@uwr.edu.pl 0.44
66 mgr Niewczas Ewa
samodzielny informatyk
Zakład Genomiki +48 71375 7064 ewa.niewczas@uwr.edu.pl 1.17
67 mgr inż. Nowak Miłosz
asystent
Zakład Chemii Biologicznej +48 71375 2608 milosz.nowak@uwr.edu.pl 3.11
68 dr hab. Nowak Dorota
adiunkt
Zakład Patologii Komórki +48 71375 6289 dorota.nowak@uwr.edu.pl 3.23
69 Ogonowska Bożena
sprzątająca
Wydział Biotechnologii
70 Okulewicz Maria
sprzątająca
Wydział Biotechnologii
71 prof. dr hab. Olczak Teresa
profesor zwyczajny
Pracownia Biologii Medycznej +48 71375 2612 Teresa.Olczak@uwr.edu.pl 3.25
72 prof. dr hab. Olczak Mariusz
profesor zwyczajny
Zakład Biochemii +48 71375 2710 mariusz.olczak@uwr.edu.pl 3.24
73 dr Opalińska Magdalena
postdoc (FUGA)
Zakład Biologii Molekularnej Komórki +48 71375 6273 magdalena.opalinska@uwr.edu.pl 2.11
74 dr Opaliński Łukasz
postdoc (FUGA)
Zakład Inżynierii Białka +48 71375 2631 lukasz.opalinski@uwr.edu.pl 3.08
75 prof. dr hab. Otlewski Jacek
profesor zwyczajny
Zakład Inżynierii Białka +48 71375 2824 jacek.otlewski@uwr.edu.pl 3.81
76 dr Pajdzik Dorota
samodzielny biotechnolog
Zakład Biotechnologii Białek +48 71375 2769 (2888) dorota.pajdzik@uwr.edu.pl 3.09
77 dr Piekarowicz Katarzyna
adiunkt
Pracownia Białek Jądrowych 71 375 6419 katarzyna.piekarowicz@uwr.edu.pl 3.31
78 dr Pietraszek-Gremplewicz Katarzyna
asystent
Zakład Patologii Komórki +48 375 62 47 katarzyna.pietraszek-gremplewicz@uwr.edu.pl 3.13
79 Pilarska Ewa
sprzątająca
Wydział Biotechnologii
80 dr Podkalicka Joanna
adiunkt
Zakład Cytobiochemii +48 71375 6417 joanna.podkalicka@uwr.edu.pl 2.07
81 prof. dr hab. Polanowski Antoni
Emerytowany Profesor
Zakład Biotechnologii Białek Antoni.Polanowski@biotech.uni.wroc.pl 1.40
82 dr Pomorski Adam
adiunkt
Zakład Chemii Biologicznej +48 71375 2608 adam.pomorski@uwr.edu.pl 3.11
83 dr Preisner Marta
adiunkt
Zakład Biochemii Genetycznej +48 71375 6337 marta.preisner@uwr.edu.pl ul. Przybyszewskiego 63/77; pok. nr 27
84 mgr Rzepecka Dorota
samodzielny biolog
Pracownia Białek Jądrowych +48 71375 6332 dorota.rzepecka@uwr.edu.pl 3.33
85 dr hab. Rzepecki Ryszard
profesor nadzwyczajny UWr
Pracownia Białek Jądrowych +48 71375 6308 ryszard.rzepecki@uwr.edu.pl 2.22
86 prof. dr hab. Sikorski Aleksander
profesor zwyczajny
Zakład Cytobiochemii +48 71375 6233 aleksander.sikorski@uwr.edu.pl 2.17
87 dr Simiczyjew Aleksandra
adiunkt
Zakład Patologii Komórki +48 71375 6206 aleksandra.simiczyjew@uwr.edu.pl 3.21
88 Skrzyszewska Elżbieta
specjalista
Sekcja administracyjno-finansowa +48 71375 6200 elzbieta.skrzyszewska@uwr.edu.pl 0.29
89 mgr Skuza Maria
bibliotekarz
Biblioteka +48 71375 6211 maria.skuza@uwr.edu.pl 0.46
90 dr Sokołowska-Wędzina Aleksandra
adiunkt
Zakład Inżynierii Białka +48 71 375 2857 aleksandra.sokolowska-wedzina@uwr.edu.pl 3.05
91 dr Stasiuk Maria
adiunkt
Zakład Lipidów i Liposomów +48 71375 6338 maria.stasiuk@uwr.edu.pl 2.15
92 Stefaniak Krystyna
sprzątająca
Wydział Biotechnologii
93 mgr Styczeń Ilona
specjalista
Zakład Patologii Komórki +48 71375 6413 ilona.styczen@uwr.edu.pl 3.22
94 dr Szafran Marcin
adiunkt
Zakład Mikrobiologii Molekularnej +48 71375 2640 marcin.szafran@uwr.edu.pl 3.18
95 dr Szalewicz Agata
starszy specjalista
Zakład Biochemii +48 71375 2932 Agata.Szalewicz@uwr.edu.pl 3.28
96 prof. dr hab. Szczepaniak Andrzej
profesor zwyczajny
Zakład Biofizyki +48 71375 6236 Andrzej.Szczepaniak@ibmb.uni.wroc.pl 3.15
97 mgr Szczepaniak Joanna
asystent
Zakład Biotransformacji +48 71375 7062 joanna.szczepaniak2@uwr.edu.pl 2.21
98 dr Szlachcic Anna
adiunkt
Zakład Inżynierii Białka +48 71375 2631 anna.szlachcic@uwr.edu.pl 3.08
99 prof. dr hab. Szopa-Skórkowski Jan
Emerytowany profesor
Zakład Biochemii Genetycznej +48 71375 6202 szopa@ibmb.uni.wroc.pl ul. Przybyszewskiego 63/77; pok. nr 27
100 dr Tabaczar Sabina
Postdoc (FUGA)
Zakład Cytobiochemii +48 71375 6356 sabina.tabaczar@uwr.edu.pl 2.08
101 dr Trombik Tomasz
adiunkt
Zakład Biofizyki +48 71375 6243 tomasz.trombik@uwr.edu.pl 3.16
102 Trzyna Violetta
specjalista
Dziekanat WB +48 71375 6368 violetta.trzyna@uwr.edu.pl 0.34
103 Wallach Lidia
specjalista
Zakład Biofizyki +48 71375 6245 lidia.wallach@uwr.edu.pl 3.14
104 dr Wątły Joanna
adiunkt naukowy
Zakład Chemii Biologicznej +48 71375 2608 joanna.watly@uwr.edu.pl 3.10
105 prof. dr hab. Wątorek Wiesław
profesor nadzwyczajny
Zakład Biochemii +48 71375 2712 wieslaw.watorek@uwr.edu.pl 3.27
106 mgr Węgrzyn Katarzyna
samodzielny referent
Sekcja administracyjno-finansowa +48 71375 2732 katarzyna.wegrzyn@uwr.edu.pl 0.29
107 Wieligda Małgorzata
sprzątająca/dyżurna
Wydział Biotechnologii
108 dr Wiktor Maciej
adiunkt
Zakład Biochemii +48 71375 2932 maciej.wiktor@uwr.edu.pl 3.28
109 prof. dr hab. Wilusz Tadeusz
Emerytowany Profesor
Tadeusz.Wilusz@biotech.uni.wroc.pl 1.40
110 dr Wojtasik Wioleta
adiunkt
Zakład Biochemii Genetycznej +48 71375 6354 wioleta.wojtasik@uwr.edu.pl ul. Przybyszewskiego 63/77; pok. nr 27
111 dr Wolański Marcin
adiunkt
Zakład Mikrobiologii Molekularnej +48 71375 6243 marcin.wolanski@uwr.edu.pl 3.16
112 dr Wróblewski Zdzisław
emerytowany starszy wykładowca
Zakład Biofizyki +48 71375 6247 Zdzislaw.Wroblewski@ibmb.uni.wroc.pl 3.13
113 dr hab. Zakrzewska Małgorzata
adiunkt
Zakład Inżynierii Białka +48 71375 2889 malgorzata.zakrzewska@uwr.edu.pl 3.06
114 prof. dr hab. Zakrzewska-Czerwińska Jolanta
profesor zwyczajny
Zakład Mikrobiologii Molekularnej +48 71375 2502 jolanta.zakrzewska@uni.wroc.pl 3.20
115 dr Zaremba-Czogalla Magdalena
adiunkt
Zakład Lipidów i Liposomów +48 71 375 63 32 magdalena.zaremba-czogalla@uwr.edu.pl 2.14
116 mgr Zawilska Patrycja
+48 71 375 63 38 patrycja.zawilska2@uwr.edu.pl KEBB
117 dr hab. Żuk Magdalena
adiunkt
Zakład Biochemii Genetycznej +48 71375 6326 magdalena.zuk@uwr.edu.pl ul. Przybyszewskiego 63/77; pok. nr 27