Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Zakład Cytobiochemii

NASZA STRONA FACEBOOK

 

 

Kierownik

Pracownicy

Doktoranci

Tematyka badań

Wyposażenie laboratoriów Zakładu

 • Pracownia mikroskopii konfokalnej: mikroskop konfokalny Zeiss LSM 510 Meta, z zestawem laserów, system FCS i FLIM firmy PicoQuant; mikroskop konfokalny Leica TCS SP8 z pięcioma detektorami (w tym dwoma HyD) i optymalnym zestawem laserów
 • Pracownia hodowli komórkowych: dwie komory z laminarnym przepływem wyposażone w filtry ULPA, dwa inkubatory CO2, wirówka, mikroskop.
 • Ultrawirówka Optima L90K z optymalnym zestawem rotorów (Beckman-Coulter).
 • Spektrofluorymetr Cary Eclipse z czytnikiem do mikropłytek.
 • Czytnik mikropłytek (Rayto) wraz ze stacją przepłukiwania mikropłytek
 • Systemy do pomiaru ciśnienia powierzchniowego monowarstw (NIMA, KIBRON) umożliwiające pomiar potencjału powierzchniowego monowarstw oraz ich wizualizację w mikroskopii fluorescencyjnej
 • System do badań oddziaływań molekularnych MONOLITH (NanoTemper) oraz oceny jakości białek TYCHO (NanoTemper)
 • System do badań oddziaływań molekularnych OCTET K2 (ForteBio)
 • System chromatograficzny AKTA GO (Cytiva)
 • System analizy makromolekuł Prometheus Panta (NanoTemper)

Doktoraty

W laboratorium w latach 1994-2023 29 osób z sukcesem zakończyło przewody doktorskie.

Lista absolwentów studiów doktoranckich.

Tematy prac magisterskich

Tematy wiążą się z podstawową problematyką Zakładu.

Publikacje

Patenty

 1. Grzybek M., Wyrozumska, P., Langner, M., Grieb, P., Kozubek A. Sikorski, A.F. kompozycja lipidowa do wytwarzania liposomów. Patent Nr P. 196966 (2008; zgłoszony w 2005).
 2. Wyrozumska P., Walasek, M., Kuliczkowski, K., Sikorski, A.F. Kompozycja lipidowa do wytwarzania nośnika leków genetycznych i jej zastosowanie. Patent Nr P-383 287, 09.2010.
 3. Meissner J., Toporkiewicz M., Kuliczkowski K., Czogalla A., Sikorski A.F. Ukierunkowana, liposomowa postać kompleksu oligonukleotyd-polietylenoimina, jej zastosowanie oraz sposob otrzymywania: P.407947, data pierwszeństwa: 2014-04-18
 4. Toporkiewicz M., Meissner J., Kuliczkowski K., Sikorski A.F. Kompozycja lipidowa służąca do wytworzenia kierowanego za pomocą przeciwciał liposomowego nośnika lekow genetycznych oraz jej zastosowanie: P.407949,data pierwszeństwa: 2014-04-18.

Przykłady projektów badawczych finansowanych ze środków zewnętrznych

Galeria