Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Rozstrzygnięcia konkursów

Rozstrzygnięcia Konkursów ogłoszonych przez Dziekana Wydziału Biotechnologii:

Doktorant-Stypendysta w Zakładzie Biochemii Genetycznej (Projekt NCN)
Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko doktoranta-stypendysty w projekcie kierowanym przez dr hab. Annę Kulmę, prof. UWr pt.  „Funkcja kwasu abscysynowego w odpowiedzi lnu na infekcję Fusarium ” stypendystami zostali mgr Dzmitry Lysh oraz mgr Iwan Zalewski.

Doktorant-Stypendysta w Zakładzie Inżynierii Białka (Projekt NCN)
Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko doktoranta-stypendysty w projekcie kierowanym przez dra hab. Łukasza Opalińskiego pt.  „Celowanie w powierzchniowe proteoglikany multimerycznymi ligandami o wysokim powinowactwie oraz ich cytotoksycznymi koniugatami-w stronę terapii precyzyjnej raka trzustki ” stypendystami zostali mgr Aleksandra Chorążewska oraz mgr Krzysztof Ciura.

Doktorant-Stypendysta w Zakładzie Inżynierii Białka (Projekt NCN)
Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko doktoranta-stypendysty w projekcie kierowanym przez dra hab. Łukasza Opalińskiego pt.  „Regulacja receptorów czynników wzrostu fibroblastów przez zewnątrzkomórkowe galektyny ” stypendystką została mgr Paulina Gregorczyk.

Doktorant-Stypendysta w Zakładzie Inżynierii Białka (Projekt NCN)

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko doktoranta-stypendysty w projekcie kierowanym przez dr hab. Małgorzatę Zakrzewską, prof. UWr pt.  „Zmiany strukturalne fibroblastycznych czynników wzrostu jako narzędzie do wyjaśnienia mechanizmów zróżnicowanej odpowiedzi komórkowej ” stypendystą został mgr Radosław Karelus.

Doktorant-Stypendysta w Zakładzie Biologii Molekularnej Komórki (Projekt NCN) – 2 stanowiska: 

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko doktoranta-stypendysty w projekcie kierowanym przez prof. dr hab. Hannę Jańską pt. „Związek pomiędzy niedoborem białka rybosomalnego S10 a metabolizmem RNA w mitochondriach Arabidopsis” (zatrudnienie na 36 miesięcy) stypendystą został mgr Błażej Przystajko.
Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko doktoranta-stypendysty w projekcie kierowanym przez prof. dr hab. Hannę Jańską pt. „Związek pomiędzy niedoborem białka rybosomalnego S10 a metabolizmem RNA w mitochondriach Arabidopsis” (zatrudnienie na 24 miesiące) stypendystą został mgr Artur Tomal.