Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Pracownia Białek Jądrowych

pracownia-bialek-jadrowych

Strona internetowa Pracowni Białek Jądrowych

ryszard_rzepecki_bKierownik

Pracownicy

 


pic_cellculture

Tematyka badań:

 • analiza funkcji białek z domeną LEM (LAP2, emeryna MAN1, SANE) oraz lamin w regulacji funkcji jądra komorkowego w cyklu komórkowym
 • analiza procesu rozmontowania struktury jądra komórkowego oraz jego odtwarzania w procesie mitozy
 • analiza funkcji in vivo wybranych białek jądrowych w układach modelowych D. melanogaster i Xenopus laevis
 • zastosowanie metod terapii genowej do leczenia wybranych chorób nowotworowych oraz monogenowych chorób genetycznych

Wyposażenie naukowe

 • standardowo wyposażona pracownia biologii molekularnej i hodowli komórkowychpic_microscope
 • komora laminarna II klasy bezpieczeństwa
 • mikroskop stereoskopowy fluorescencyjny Zeiss
 • mikromanipulator Eppendorf FemtoJet

Prace doktorskie

 • Identyfikacja miejsc fosforylacji lamin D. melanogaster in vivo oraz analiza funkcji znanych miejsc fosforylacji
 • Izoformy białka XLAP2 Xenopus laevis- identyfikacja, analiza lokalizacji i funkcji
 • Analiza roli białka XLAP2 w tworzeniu wrzeciona mitotycznego i utrzymywaniu struktury jądra komórkowego u Xenopus laevis

Publikacje

Udział w programach badawczych