Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Zakład Biochemii Genetycznej

Kierownik

Pracownicy

Doktoranci

 • mgr Beata Augustyniak
 • mgr Marta Burgberger
 • mgr Yelyzaveta Kochneva
 • mgr Dzmitry Lysh
 • mgr Agnieszka Sawuła
 • mgr Iwan Zalewski

Informacje kontaktowe

  • ul. S. Przybyszewskiego 63/77

 

  • 51-148 Wrocław

Kierownik: dr hab. Anna Kulma, prof. UWr – pokój 27F, tel.: +48 71 375 6326
dr hab. Magdalena Żuk, prof. UWr – pokój 27G, tel.: +48 71 375 6202
dr Aleksandra Boba – pokój 27H, tel.: +48 71375 6240
dr Justyna Mierziak-Derecka – pokój 27C, tel.: +48 71 375 6354
dr Wioleta Wojtasik-Górna – pokój 27F, tel.: +48 71 375 6326
mgr Jan Widuła – pokój 27D, tel.: +48 71 375 6207
mgr Beata Augustyniak – pokój 27B, tel.: 48 71 375 6337
mgr Marta Burgberger – pokój 27B, tel.: 48 71 375 6337
mgr Agata Hnitecka – pokój 27C, tel.: +48 71 375 6354
mgr Yelyzaveta Kochneva – pokój 27D, tel.: +48 71 375 6334
mgr Dzmitry Lysh – pokój 27H, tel.: +48 71 375 6240
mgr Agnieszka Sawuła – pokój 27B, tel.: 48 71 375 6337
mgr Iwan Zalewski – pokój 27D, tel.: +48 71 375 6334

Pracownia studencka – pokój 26


Tematyka pracy badawczej i najważniejsze wyniki

  • Nasze zainteresowania naukowe skupiają się na poprawie właściwości roślin uprawnych głównie przez manipulacje metabolizmu drugorzędowego. Od kilkunastu lat koncentrujemy się na lnie (

Linum usitatissimum

  • ), roślinie o wszechstronnym zastosowaniu, będącej źródłem dobrej jakości włókna, cennego oleju oraz związków bioaktywnych.

Metabolity roślinne mają wiele zastosowań, dlatego duża część naszych badań koncentruje na zrozumieniu mechanizmów ich syntezy oraz ich działania zarówno w roślinie jak i organizmach zwierzęcych. Dzięki naszym działaniom poszerzeniu uległa m.in. wiedza o zawartości związków fenylopropanoidowych i kannabinoidowych w lnie. Oprócz analiz metabolicznych zajmujemy się również badaniami z zakresu genetyki i epigenetyki, prowadzących do lepszego zrozumienia szlaków metabolicznych i ich regulacji.

Jednym z najważniejszych czynników przyczyniających się do obniżenia plonowania lnu są choroby powodowane przez grzyby. Dlatego w naszym laboratorium od kilku lat intensywnie pracujemy nad poznaniem udziału metabolitów roślinnych w odpowiedzi lnu na grzyby patogenne z rodzaju Fusarium, a także nad poszukiwaniem nowych sposobów jej wzmocnienia.

Ze względu na bogactwo związków prozdrowotnych len może być z powodzeniem wykorzystywany w medycynie, farmacji, kosmetyce. Jednym z naszych osiągnięć było opracowanie opatrunków lnianych przeznaczonych do leczenia i przyspieszenia gojenia chronicznych ran. Opatrunki przeszły badania kliniczne, a ich skuteczność została udokumentowana w publikacjach naukowych.

Wiele z naszych osiągnięć badawczych zostało opatentowanych (np. Nr P 386185; Nr P 393750; Nr P 407181). Dużym naszym osiągnięciem była również rejestracja otrzymanej przez nas odmiany lnu oleistego- Silesia (Krajowy Rejestr Odmian nr R3349).

W swoich badaniach chętnie podejmujemy współpracę z wieloma instytucjami krajowymi, ale także zagranicznymi. Współpraca z tymi ośrodkami zaowocowała w publikacje naukowe, konferencje, warsztaty.

Zachęcamy wszystkie osoby zainteresowane ciekawymi projektami naukowymi do przyłączenia się do naszego zespołu badawczego.


Przykładowe tematy prac doktorskich

 • „Opracowanie strategii genetycznej i epigenetycznej modulacji aktywności genu syntazy chalkonu w lnie”, Magdalena Działo, 2019.
 • „Znaczenie genu kodującego beta-ketotiolazę dla metabolizmu lnu”, Justyna Mierziak-Derecka, 2019.
 • „Manipulacja biosyntezą terpenoidów w lnie (Linum usitatissimum L.) metodami przejściowej transformacji”, Anna Kostyn, 2018.
 • „Wzrost stabilności oleju lnianego przez zwiększenie puli antyoksydantów”, Karolina Hasiewicz-Derkacz, 2017.
 • „Wpływ zmiany ekspresji genu chs na metabolizm fenylopropanoidów i polimerów ściany komórkowej łodygi lnu oleistego (Linum usitatissimum L.)”, Jakub Szperlik, 2016.
 • „Identyfikacja i analiza składników włókna lnianego o właściwościach biomedycznych”, Monika Styrczewska, 2015.
 • „Biochemical composition of gm flax and it‘s relation to plant productivity”, Ahmed Zeitoun, 2015.
 • „Indukcja alternatywnej drogi metabolizmu tyrozyny w ziemniaku przez wprowadzenie genu hydroksylazy tyrozyny ze szczura laboratoryjnego (Rattus norvegicus)”, Kamil Kostyn, 2015.
 • „Terpenoidy w odpowiedzi lnu na fuzariozę”, Aleksandra Boba, 2015.
 • „Len transgeniczny jako źródło udoskonalonego włókna manipulacja metabolizmem polimerów ściany komórkowej włókna lnianego”, Marta Preisner, 2015.
 • „Ocena znaczenia polimerów ściany komórkowej w odpowiedzi lnu na fuzariozę”, Wioleta Wojtasik-Górna, 2014.
 • „Ocena znaczenia transferazy glukozowej jako enzymu umożliwiającego poprawę właściwości użytkowych nasion lnu”, Magdalena Czemplik-Hubacz, 2011.
 • „Tworzenie roślin o podwyższonych właściwościach antyoksydacyjnych, analiza sekwencji promotorowych genów oraz ich modyfikacja”, Anna Aksamit, 2007.
 • „Tworzenie i analiza transgenicznego lnu i ziemniaka ze zwiększoną zawartością i stabilnością związków flawonoidowych”, Katarzyna Lorenc-Kukuła, 2007.
 • „Charakterystyka promotora genu transferazy glukozowej i jego zastosowanie w modyfikacji flawonoidów w ziemniaku”, Alina Korobczak, 2007.

Aktualnie realizowane prace magisterskie i licencjackie

Magisterskie:
 • „Ocena znaczenia dienów sprzężonych w metabolizmie lipidów na przykładzie lnu”.
 • „Określenie możliwości indukcji wybranych ścieżek metabolicznych poprzez zmiany warunków hodowli (kultury in vitro, warunki szklarniowe) roślin”.
 • „Indukcja zmian poziomu glikozydów cyjanogennych w roślinach lnu, poprzez modulację aktywności wybranych genów szlaku , przy użyciu sekwencji oligonukleotydowych skierowanych na ORF”.
 • „Wytworzenie roślin lnu z represją/ nadekspresją CCD7/CCD8”.
 • „Wpływ egzogennej aplikacji pochodnych karotenoidów na postęp fusariozy lnu”.
 • „Wyprowadzenie kultur płynnych lnu i ocena ich przydatności w testowaniu elicitorów”.
 • „Ocena częstotliwości występowania form chimerycznych w kulturach tkankowych lnu transgenicznego z wykorzystaniem genów reporterowych”.
 • „Rola kalozy w procesie uczulania lnu niepatogennym szczepem Fusarium oxysporum”.
 • „Rola metylacji DNA w procesie uczulania lnu niepatogennym szczepem Fusarium oxysporum”.
 • „Rola modyfikacji histonów w procesie uczulania lnu niepatogennym szczepem Fusarium oxysporum”.
Licencjackie:
 • „Modyfikacje genów cytoplazmatycznych”.
 • „Komunikacja roślin ze środowiskiem”.
 • „Modyfikacje profilu aminokwasowego roślin poprzez regulację różnorodnych szlaków metabolicznych metodami inżynierii genetycznej”.
 • „Regulacja metabolizmu glikozydów cyjanogennych jako droga do modulacji poziomu aminokwasów w roślinach”.
 • „Epigenetyczna regulacja rozwoju roślin”.
 • „Rola zmian epigenetycznych w adaptacji roślin do warunków stresu środowiskowego”.
 • „Rola kadaweryny w odpowiedzi roślin na stres biotyczny i abiotyczny”.
 • „Rola poliamin w interakcji roślina-patogen”.
 • „Interakcja receptor-elicitor w procesie infekcji roślin patogenami”.
 • „Rola czynników transkrypcyjnych w odporności roślin na zakażenia patogenami”.

Osoby zainteresowane realizacją prac dyplomowych w naszym zakładzie proszone są o bezpośredni kontakt z pracownikami Zakładu. Więcej na temat zainteresowań badawczych poszczególnych osób, na stronie internetowej Zakładu.

Studenci, którzy chcieliby zapoznać się z pracą w naszym Zakładzie w ramach wolontariatu, proszeni są o kontakt z mgr Agnieszką Sawułą (pokój 27B, tel. +48 71375 6337, e-mail:agnieszka.sawula2@uwr.edu.pl).


Projekty badawcze

Bieżące:
 • Projekt NCN Preludium Bis (2019/35/O/NZ9/00364): „Ustalenie roli poliamin w interakcjach lnu z grzybami z rodzaju Fusarium„,  (2020-2024).
  Kierownik projektu: dr hab. Anna Kulma, prof. UWr.
 • Projekt NCN OPUS (2019/33/B/NZ9/00408): „Wpływ niepatogennego szczepu Fusarium oxysporum na pamięć immunologiczną w lnie”, (2020-2023).
  Kierownik projektu: dr Wioleta Wojtasik-Górna.
 • Projekt NCN OPUS (2018/29/B/NZ9/00288): „Funkcja kwasu abscysynowego w odpowiedzi lnu na infekcję Fusarium„, (2019-2023).
  Kierownik projektu: dr hab. Anna Kulma, prof. UWr.
 • Projekt NCN OPUS (2017/25/B/NZ9/01060): „Zbadanie udziału glikozydów cyjanogennych w odpowiedzi lnu na infekcję Fusarium. Ocena współdziałania dróg metabolizmu drugorzędowego w odpowiedzi roślin na infekcję patogenną”, (2018-2022).
  Kierownik projektu: dr hab. Magdalena Żuk, prof. UWr.
Zakończone:
 • Projekt NCN PRELUDIUM: „Zbadanie funkcji beta-hydroksymaślanu w odpowiedzi roślin na infekcję grzybową na przykładzie lnu”, (2018-2020).
  Kierownik projektu: dr Justyna Mierziak-Derecka.
 • Projekt NCN PRELUDIUM (2016/23/N/NZ9/01619): „Identyfikacja izoform syntazy chalkonu oraz ocena ich swoistości według specyficzności tkankowej, etapu rozwoju oraz odpowiedzi na czynniki stresowe”, (2017-2020).
  Kierownik projektu: dr Magdalena Działo.
 • Projekt NCN OPUS (2014/15/B/NZ9/00470): „Analiza funkcjonalna oksygenaz karotenoidów i ich udziału w odpowiedzi lnu na infekcję Fusarium„, (2014-2019).
  Kierownik projektu: dr hab. Anna. Kulma, prof. UWr.
 • Projekt NCN MAESTRO (2013/11/B/NZ1/00007): „Zbadanie koordynacji biosyntezy biopolimerów w lnie i jego składowych”, (2013-2019).
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Jan Szopa-Skórkowski.
 • Projekt NCN OPUS (2013/11/B/NZ9/00150): „Opracowanie sposobu indukcji korzystnych zmian w metabolizmie roślin na drodze innej niż transgeneza”, (2014-2018).
  Kierownik projektu: dr Magdalena Żuk, prof. UWr.
 • Projekt NCN MINIATURA: „Zbadanie mechanizmu wyciszenia bakteryjnego genu w transformantach roślinnych na przykładzie lnu”, (2014-2018).
  Kierownik projektu: dr Aleksandra Boba.
 • Projekt NCN OPUS (2013/11/B/NZ1/00007): „Zbadanie drogi syntezy benzenoidów w lnie”, (2014-2017).
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Jan Szopa-Skórkowski.
 • Projekt NCN PRELUDIUM (2013/11/N/NZ1/02378): „Oszacowanie wzorów metylacji DNA genów PR w lnie po infekcji patogennym i niepatogennym szczepem Fusarium oxysporum„, (2014-2016).
  Kierownik: dr Wioleta Wojtasik-Górna.

Wyposażenie aparaturowe

  Zakład posiada wyposażenie i aparaturę niezbędną do pracy z materiałem roślinnym w tym z roślinnymi kulturami tkankowymi oraz do przeprowadzenia badań z zakresu biologii molekularnej i metabolomiki:

 • Trzy komory fitotronowe, trzy grow-boxy, szklarnia i pole doświadczalne do hodowli roślin
 • System do ultrasprawnej chromatografii cieczowej UPLC z detektorem PDA (Waters Acquity UPLC PDA(200-800nm) System)
 • System do ultrasprawnej chromatografii cieczowej z detektorem fotodiodowym i spektrometrem masowym (Waters Acquity UPLC- PDA- Xevo QTof)
 • System do chromatografii gazowej z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (Agilent Technologies)
 • Czytnik płytek z możliwością pomiaru fotometrycznego, fluorescencyjnego, flurescencyjnego TRF, luminometrycznego VARIOSKAN FLASH Multimode Reader, (Thermo scientific)
 • System do prowadzenia reakcji PCR w czasie rzeczywistym StepOne™ Real-Time PCR System (Applied Biosystems)
 • Stacja pipetująca epMotion 5070 (Eppendorf)
 • Aparat do elektroforezy pulsacyjnej CHEF DR III System (Bio-Rad)

Wybrane publikacje


Aby uzyskać więcej informacji o naszym Zakładzie serdecznie zapraszamy na stronę internetową.