Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

PŁATNE STAŻE STUDENCKIE ZPU

ZINTEGROWANY PROGRAM ROZWOJU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 2018-2022

 

Program jest realizowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój”, Oś priorytetowa nr 3 „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym”.

W RAMACH PROJEKTU OBECNIE REALIZUJEMY ZADANIE 3 – PROGRAMY STAŻOWE –

ZAPRASZAMY STUDENTÓW II STOPNIA

Osoba do kontaktu: dr Marta Kołodziejczak (Wydziałowy koordynator ZPU)
mail: marta.kolodziejczak@uwr.edu.pl
tel. +48 71 375 29 66
Informacje dotyczący programu na stronie UWr

Rok akademicki 2022/2023

WYNIKI REKRUTACJI 22/23

PŁATNE STAŻE FINANSOWANE Z PROJEKTU ZINTEGROWANY PROGRAM ROZWOJU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 2018-2022

WYKAZ JEDNOSTEK PRZYJMUJĄCYCH NA STAŻ W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

FORMULARZ ZŁOSZENIOWY

Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego
zaprasza studentki i studentów I roku studiów II stopnia kierunku Biotechnologia

do odbycia płatnych staży w firmach biotechnologicznych w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022”.

Formularz zgłoszeniowy kandydata na staż wraz z CV i listem motywacyjnym
należy złożyć w dziekanacie WB lub przesłać na adres: marta.kolodziejczak@uwr.edu.pl
do dnia 25 maja 2023.

 • Łączny wymiar jednego stażu wynosi 240 godzin
 • Stawka za godzinę wynosi brutto 18,50 PLN

Udało się zdobyć dla Państwa 23 miejsca stażowe

WYKAZ JEDNOSTEK PRZYJMUJĄCYCH NA STAŻ W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

PONIŻEJ KILKA ISTOTNYCH INFORMACJI:

 1. Łączny wymiar stażu wynosi 240 godzin. Biorąc pod uwagę, że tygodniowy wymiar czasu pracy to max 40 godzin – wychodzi 6 tygodni.
  Jednak staż w zależności od sytuacji może trwać dłużej (8-10 tyg. ale nie dłużej niż 12 tyg.)  – jeśli zmniejszony  będzie dzienny wymiar godzin pracy.
 2. Stawka za godzinę praktyk to 18,50 zł;
 3. Podpisywana jest trójstronna umowa stażowa pomiędzy firmą / uczelnią / studentem.

REKRUTACJA:
zgodnie z Regulaminem projektu REGULAMIN kryterium formalnym kwalifikującym zgłoszenie studenta/tki do dalszej oceny jest spełnienie wymogu określonego w Rozdziale VIII ust. 4. 8. (złożenie FORMULARZA ZŁOSZENIOWEGO)
W rekrutacji będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 1. średnia arytmetyczna ocen ze studiów z okresu poprzedzającego dzień rekrutacji
 2. zgodność wybranego miejsca realizacji stażu ze specjalnością zawodową i/lub tematyką pracy magisterskiej oraz z dotychczas odbywanymi praktykami zawodowymi/stażami/wolontariatem
 3. list motywacyjny z uzasadnieniem wyboru oferty stażu.

Studentki i Studenci I roku studiów magisterskich na kierunku Biotechnologia!
w tym roku udało nam się uzyskać dla Państwa miejsca stażowe m.in. w takich firmach jak: Pure Biologics, CBR Novasome, Torf Corporation, Bioceltix!
Finansowanie stażu: Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacja o rekrutacji już wkrótce


Rok akademicki 2021/2022

WYKAZ JEDNOSTEK PRZYJMUJĄCYCH NA STAŻ W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

FORMULARZ ZŁOSZENIOWY

Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego
zaprasza studentki i studentów I roku studiów II stopnia kierunku Biotechnologia

do odbycia płatnych staży w firmach biotechnologicznych w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022”.

Formularz zgłoszeniowy kandydata na staż wraz z CV i listem motywacyjnym należy złożyć w dziekanacie WB lub przesłać na adres: marta.kolodziejczak@uwr.edu.pl
do dnia 24 maja 2022.

 • Łączny wymiar jednego stażu wynosi 240 godzin
 • Stawka za godzinę wynosi brutto 18,50 PLN

Program stażowy Wydziału Biotechnologii 2021/2022 ruszy już wkrótce.

Finansowanie: Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o rekrutacji już wkrótce.

FORMULARZ ZŁOSZENIOWY_FIRMA

REALIZACJA STAŻU_DOKUMENTACJA

REGULAMIN

 

Rok akademicki 2020/2021

Drodzy Studenci !

Otrzymaliśmy informację od firm biotechnologicznych współpracujących z Wydziałem Biotechnologii, że w  związku z obiektywną niemożliwością prawidłowej i niezakłóconej realizacji programów stażowych wynikającą z przedłużającego się stanu epidemii SARS-CoV2, firmy zmuszone są do czasowego ograniczenia organizacji stażów również w roku 2020/2021.

W związku z tym roku akademickim 2020/2021 Wydział Biotechnologii nie jest w stanie zaproponować Państwu miejsc stażowych.

ZORGANIZOWALIŚMY JEDNAK DLA WAS SPOTKANIA Z PRACODAWCAMI ORAZ CYKL WARSZTATÓW PN. FIRMA BIOTECHNOLOGICZNA – WIEDZA, POMYSŁ, ZARZĄDZANIE.

Zapraszamy!

HARMONOGRAM SPOTKAŃ DLA STUDENTÓW I ROKU MGR

HARMONOGRAM SPOTKAŃ DLA STUDENTÓW II ROKU MGR

 

ROK AKADEMICKI 2019/2020

WYKAZ JEDNOSTEK PRZYJMUJĄCYCH NA STAŻ W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego
zaprasza studentki i studentów I roku studiów II stopnia kierunku Biotechnologia

do odbycia płatnych staży w firmach biotechnologicznych w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022”.

 Formularz zgłoszeniowy kandydata na staż wraz  z CV i listem motywacyjnym
należy przesłać na adres marta.kolodziejczak@uwr.edu.pl
do dnia 5 kwietnia 2020.

 

 • Łączny wymiar jednego stażu wynosi 240 godzin