Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

dr hab. Anna Kulma, prof. UWr

Stanowisko: profesor Uniwersytetu / kierownik / pełnomocnik Dziekana ds. GMO
Miejsce pracy: Zakład Biochemii Genetycznej

Dane kontaktowe

Pokój: ul. Przybyszewskiego 63/77; pok. nr 27/F
Telefon: +48 71375 6326
E-Mail: anna.kulma@uwr.edu.pl
Strona internetowa: http://www.ibmb.uni.wroc.pl/biochgen/

Lista pracowników