Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Komisje

Komisja konkursowa ds. zatrudnienia

nauczycieli akademickich

Przewodnicząca Komisji
 1. prof. dr hab. Dorota Nowak – Dziekan Wydziału Biotechnologii
Zastępca Przewodniczącej Komisji
 1. prof. dr hab. Ewa Marcinkowska
Członkowie Komisji
 1. prof. dr hab. Dagmara Jakimowicz
 2. prof. dr hab. Paweł Mackiewicz
 3. prof. dr hab. Teresa Olczak
 4. dr hab. Małgorzata Zakrzewska, prof. UWr
 5. prof. dr hab. Mariusz Jabłoński – Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
 6. dr hab. Sylwia Dołzbłasz, prof. UWr

Komisja ds. oceny nauczycieli akademickich

Przewodnicząca Komisji
 1. prof. dr hab. Dorota Nowak – Dziekan Wydziału Biotechnologii
Zastępca Przewodniczącej Komisji
 1. prof. dr hab. Ewa Marcinkowska
Członkowie Komisji
 1. prof. dr hab. Dagmara Jakimowicz
 2. prof. dr hab. Jolanta Zakrzewska-Czerwińska
 3. prof. dr hab. Teresa Olczak
 4. dr Marta Kołodziejczak – sekretarz

Zespół ds. Jakości Kształcenia

Przewodnicząca Zespołu:
 1. prof. dr hab. Dagmara Jakimowicz – prodziekan ds. nauczania
Członkowie Zespołu
 1. dr hab. Dorota Dziadkowiec
 2. dr hab. Antonina Mazur
 3. dr hab. Łukasz Opaliński
 4. dr Przemysław Gagat
 5. dr Justyna Ciuraszkiewicz
 6. dr Marta Kołodziejczak

Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia

Przewodniczący Zespołu
 1. dr hab. Aleksander Czogalla
Członkowie Zespołu
 1. prof. dr hab. Jolanta Zakrzewska-Czerwińska
 2. dr Maria Stasiuk-Wacławczyk – sekretarz
 3. dr hab. Dorota Mackiewicz
 4. dr Michał Śmiga
 5. Aleksandra Wachowska – przedstawicielka studentów
 6. Piotr Kozłowski – przedstawiciel studentów

Zespół doradczy ds. zakupów zaawansowanej

infrastruktury badawczej

Przewodniczący Zespołu
 1. dr hab. Aleksander Czogalla
Członkowie Zespołu
 1. prof. dr hab. Artur Krężel
 2. dr hab. Daniel Krowarsch
 3. prof. dr hab. Dagmara Jakimowicz
 4. dr hab. Antonina Mazur
 5. dr Małgorzata Heidorn-Czarna
 6. dr Tomasz Trombik
 7. dr hab. Anna Kulma, prof. UWr

Komisja ds. stypendiów doktoranckich, projakościowych

i dla najlepszych doktorantów

Przewodnicząca
 1. dr hab. Dorota Dziadkowiec
Członkowie
 1. prof. dr hab. Dagmara Jakimowicz
 2. prof. dr hab. Artur Krężel
 3. mgr Adam Markowski

Przedstawiciele Wydziału Biotechnologii w Komisjach

senackich

Komisja Etyki
 1. dr hab. Antonina Mazur
Komisja Finansów
 1. prof. dr hab. Dorota Nowak
 2. prof. dr hab. Mariusz Olczak
Komisja Inwestycji i Majątku
 1. dr hab. Daniel Krowarsch
Komisja Nauczania
 1. dr Justyna Ciuraszkiewicz
 2. prof. dr hab. Dagmara Jakimowicz
Komisja Nauki i Współpracy z Zagranicą
 1. prof. dr hab. Jolanta Zakrzewska-Czerwińska
Komisja Rozwoju
 1. prof. dr hab. Ewa Marcinkowska
Komisja Statutowa
 1. prof. dr hab. Teresa Olczak

Przedstawiciele Wydziału Biotechnologii w Komisjach

uczelnianych

Komisja Dyscyplinarna dla studentów
 1. dr hab. Dorota Mackiewicz
Komisja Dyscyplinarna dla doktorantów
 1. dr Dorota Maszczak-Seneczko
Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla studentów
 1. dr Magdalena Machowska
Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla doktorantów
 1. dr Marcin Szafran
Przedstawiciel Wydziału Biotechnologii do Rady bibliotecznej
 1. prof. dr hab. Ryszard Rzepecki