Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Zakład Chemii Biologicznej

pracownia-chemii-biologicznej

Strona internetowa Zakładu

a_krezelKierownik

(tel. 71-375-2765, pokój 3.12)

Pracownicy

Doktoranci

(tel. 71-375-2608, pokoje 3.10 , 3.11)


Tematyka badań

 • Składanie białek z wykorzystaniem motywów wiążących jony metali.
 • Molekularne podstawy homeostazy jonów metali w komórce.
 • Funkcje regulatorowe metalobiałek.
 • Międzybiałkowe motywy strukturalne wiążące jony metali.
 • Zależność między strukturą białek i domen cynkowych, a ich stabilnością oraz funkcją.
 • Poszukiwanie oraz optymalizacja strukturalnych motywów peptydowych wiążących jony cynku do wydajnej homo- i heterodimeryzacji białek
 • Synteza reaktywnych i selektywnych linkerów białkowych.
 • Regioselektywna modyfikacja białek.
 • Projektowanie, synteza i zastosowanie barwników biarsenowych do badań komórkowych.
 • Synteza i zastosowanie fluorescencyjnych sensorów jonów metali i pH w diagnostyce oraz biologii molekularnej.
 • Genetycznie kodowane sensory jonów metali.
 • Metody analityczne w badaniach metaloprotein.

Tematy prac doktorskich

 • Otrzymanie i charakterystyka barwników biarsenowych stosowanych do selektynej modyfikacji białek.
 • Charakterystyka stabilności i reaktywności ludzkich metalotionein w kontekście komórkowej homeostazy jonów Zn(II)
 • Międzybiałkowe domeny cynkowe – charakterystyka, optymalizacja i zastosowanie w diagnostyce molekularnej oraz biotechnologii.
 • Charakterystyka termodynamiczna i kinetyczna motywu palców cynkowych w kontekście homeostazy jonów cynku.
 • Poszukiwanie i charakterystyka oddziaływań międzybiałkowych z udziałem jonów Zn(II).
 • Projektowanie i charakterystyka funkcjonalnych motywów wiążących jony Zn(II).

Wybrane tematy prac magisterskich

 • Nowa metoda chemicznej modyfikacji białek z wykorzystaniem natywnej ligacji.
 • Klonowanie, nadprodukcja i oczyszczanie cynkowych domen LIM białek rodziny PDLIM.
 • Charakterystyka biofizyczna międzybiałkowego miejsca wiążącego Zn(II) kompleksu naprawczego DNA Mre11.
 • Konstrukcja i charakterystyka nowych kodowanych genetycznie sensorów jonów Zn(II).
 • Diagnostyka molekularna sensorów cynkowych bazujących na białkowej etykiecie czterocysteinowej.
 • Nadprodukcja, oczyszczanie i charakterystyka izoform metalotioneiny 1 oraz 2.
 • Inżynieria nowych, termodynamicznie stabilnych białkowych foldów cynkowych.
 • Analiza bioinformatyczna międzybiałkowych domen wiążących jony Zn(II).

Publikacje (link)

Projekty badawcze

 • Projekt Opus NCN, nr: 2014/13/B/NZ1/00935, 2015- 2018 – kierownik: dr hab. Artur Krężel, wykonawca: mgr Tomasz Kochańczyk.
 • Projekt Etiuda NCN, nr: 2014/12/T/NZ1/00492, 2014-2015 – kierownik: mgr Tomasz Kochańczyk.
 • Subsydium Focus FNP, nr Focus F1/2010/P/2013, 2013-2015 – kierownik: dr hab. Artur Krężel. wyknowca: mgr Adam Pomorski, mgr Justyna Adamczyk, mgr Anna Kocyła.
 • Projekt Sonata Bis NCN, nr: 2012/07/E/NZ1/01894, 2013-2018 – kierownik: dr hab. Artur Krężel, wykonawcy: mgr Justyna Adamczyk, mgr Tomasz Kochańczyk, mgr Anna Kocyła.
 • Projekt Preludium NCN, nr: 2012/07/N/NZ1/03079, 2013-2015 – kierownik: mgr Adam Pomorski.
 • Projekt Iuventus Plus MNiSW nr: IP2012 018272, 2013-2015 – kierownik: dr hab. Artur Krężel, wykonawca: mgr Agnieszka Drozd.
 • Projekt Opus NCN, nr: 2011/01/B/ST5/00830 „Synteza i zastosowanie nowych sensorów i platform biarsenowych do selektywnej i wielofunkcyjnej modyfikacji białek” (2011- 2014) – kierownik: dr hab. Artur Krężel, wykonawca: mgr Adam Pomorski.
 • Projekt Iuventus Plus MNiSW, nr: IP2011 026971 „Optymalizacja sekwencyjna oraz charakterystyka fizykochemiczna międzybiałkowych domen wiążących jony Zn(II)” (2011-2013) – kierownik: dr hab. Artur Krężel, wykonawca: mgr Tomasz Kochańczyk.
 • Projekt badawczy w ramach programu „Diamentowy Grant” MNiSW, nr: DI2011 031341 „Poznanie mechanizmu oddziaływań domen haczyka cynkowego białka Rad50 i stworzenie narzędzi molekularnych na bazie tych domen do zastosowań biotechnologicznych” (2012-2016) – kierownik: mgr Tomasz Kochańczyk, opiekun: dr hab. Artur Krężel.
 • Grant aparaturowy FNP, nr: FG1/2010 (przynany w 2011) – kierownik: dr hab. Artur Krężel.
 • Subsydium Focus FNP, nr: F1/2010 „Synteza i zastosowanie biosensorów Zn(II) bazujących na kropkach kwantowych w diagnostyce medycznej i badaniach in vivo” (2010-2013) – kierownik: dr hab. Artur Krężel, wykonawcy: mgr Agnieszka Miłoch, mgr Adam Pomorski, mgr Agnieszka Drozd, mgr Tomasz Kochańczyk.
 • Projekt badawczy własny MNiSW, nr: N N302 137735 „Otrzymywanie i zastosowanie nowych biosensorów cynkowych w diagnostyce molekularnej” (2008-2011) – kierownik: dr hab. Artur Krężel, wykonawca: mgr Adam Pomorski.
 • Projekt badawczy w ramach subsydium Homing FNP, nr: HOM/2008/8B „Zinc sensing strategies for the detection of zinc uptake and mobilization in synaptic signaling” (2008-2010) – kierownik: dr Artur Krężel, wykonawca: mgr Adam Pomorski.