Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Konkursy i oferty pracy

Absolwenci biotechnologii są specjalistami poszukiwanymi na rynku pracy zarówno w kraju, jak i za granicą. Legitymują się certyfikatem biegłości języka angielskiego na poziomie B2 i posiadają umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym.
Mogą pracować w następujących dziedzinach gospodarki, które korzystają z procesów biotechnologicznych lub wykorzystują produkty tych procesów:

  • placówki naukowo-badawcze i wdrożeniowe
  • przemysł farmaceutyczny
  • przemysł spożywczy
  • działy biopreparacji i kontroli jakości biopreparatów
  • placówki służby zdrowia
  • chemia gospodarcza
  • przemysł paszowy

Wydział Biotechnologii współpracuje z kilkunastoma firmami w zakresie organizacji staży oraz praktyk.

OFERTY STUDIÓW DOKTORANCKICH:

Doktorant-Stypendysta w Zakładzie Mikrobiologii Molekularnej (Projekt NCN)

Doktorant-Stypendysta w Zakładzie Bioinformatyki i Genomiki (Projekt NCN)

Doktorant-Stypendysta w Zakładzie Chemii Biologicznej (Projekt NCN)

Doktorant-Stypendysta w Zakładzie Cytobiochemii (Projekt NCN)

Konkurs na stypendium doktoranckie w projekcie badawczym OPUS-23 (IPPT PAN w Warszawie) 

Konkurs na stypendium doktoranckie w projekcie badawczym NAWA (IPPT PAN w Warszawie)

OFERTY PRACY:

Konkurs na stanowisko adiunkt-postdoc w projekcie badawczym OPUS-23 (IPPT PAN w Warszawie)

Konkurs na stanowisko adiunkt-postdoc w projekcie badawczym NAWA (IPPT PAN w Warszawie)

ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSÓW