Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Konkursy i oferty pracy

Absolwenci biotechnologii są specjalistami poszukiwanymi na rynku pracy zarówno w kraju, jak i za granicą. Legitymują się certyfikatem biegłości języka angielskiego na poziomie B2 i posiadają umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym.
Mogą pracować w następujących dziedzinach gospodarki, które korzystają z procesów biotechnologicznych lub wykorzystują produkty tych procesów:

  • placówki naukowo-badawcze i wdrożeniowe
  • przemysł farmaceutyczny
  • przemysł spożywczy
  • działy biopreparacji i kontroli jakości biopreparatów
  • placówki służby zdrowia
  • chemia gospodarcza
  • przemysł paszowy

Wydział Biotechnologii współpracuje z kilkunastoma firmami w zakresie organizacji staży oraz praktyk.

OFERTY STUDIÓW DOKTORANCKICH:

Doktorant-Stypendysta w Zakładzie Chemii Biologicznej (Projekt NCN)

Doktorant-Stypendysta w Zakładzie Inżynierii Białka (Projekt NCN)

Doktorant-Stypendysta w Zakładzie Inżynierii Białka (Projekt NCN)

Doktorant-Stypendysta w Zakładzie Mikrobiologii Molekularnej (Projekt NCN) – proponowany temat: Discovery of novel interaction partners of the tip organising centre in Streptomyces venezuelae.

Doktorant-Stypendysta w Zakładzie Mikrobiologii Molekularnej (Projekt NCN) – proponowany temat: Charakterystyka białka ParB jako czynnika inicjującego globalne zmiany architektury chromosomu S. venezuelae.

Doktorant-Stypendysta w Zakładzie Mikrobiologii Molekularnej (Projekt NCN) – proponowany temat: Rola cyklu białka ParA w synchronizacji wzrostu wierzchołkowego z kompaktowaniem chromosomów u S. venezuelae.

Doktorant-Stypendysta w Zakładzie Mikrobiologii Molekularnej (Projekt NCN)

 

ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSÓW