Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

7th Mitochondrion 2018

W dniach 18-19 października 2018 roku na Wydziale Biotechnologii odbyła się konferencja 7th Mitochondrion 2018 organizowana przez prof. dr hab. Hannę Jańską wraz z zespołem Zakładu Biologii Molekularnej Komórki. Współorganizatorem konferencji był prof. dr hab. Dariusz Rakus z Wydziału Nauk Biologicznych UWr.

Mitochondrion to konferencja odbywająca się każdego roku, w różnych miejscach w Polsce, począwszy od 2011 roku. W październiku 2018 roku konferencja ta po raz pierwszy odbyła się we Wrocławiu. W konferencji uczestniczyło 80 naukowców z polskich ośrodków badawczych. Celem konferencji było zaprezentowanie najnowszych wyników badań dotyczących biologii, biochemii, biofizyki i biomedycyny mitochondriów zwierząt, roślin i jednokomórkowych organizmów eukariotycznych. Uczestnicy mieli możliwość wysłuchania 17 wykładów i krótszych wystąpień ustnych. Dodatkowo, w czasie konferencji zostało zaprezentowanych 26 posterów naukowych.

Program konferencji.

Książka abstraktów.

 

Galeria