Poczta Moodle DreamSpark USOS Mendeley Kalendarz File Nebula Facebook

Struktura organizacyjna Wydziału Biotechnologii

Władze dziekańskie

 1. dr hab. Dorota Nowak – dziekan Wydziału
 2. prof. dr hab. Ewa Marcinkowska – prodziekan ds. ogólnych
 3. dr hab. Jerzy Gubernator – prodziekan ds. nauczania

Kierownik Studiów Doktoranckich i Pełnomocnicy Pani dziekan

 1. Kierownik Studiów doktoranckich – dr hab. Dorota Dziadkowiec
 2. Pełnomocnik Dziekana ds. Dydaktycznych – dr Marta Kołodziejczak
 3. Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy ze Szkołami Średnimi – dr Maria Stasiuk
 4. Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy z Zagranicą (w tym koordynacja LLP-Erasmus) – dr Justyna Ciuraszkiewicz
 5. Pełnomocnik Dziekana ds. Studiów w jęz. angielskim – dr Justyna Ciuraszkiewicz
 6. Pełnomocnik Dziekana ds. GMO – dr hab. Anna Kulma
 7. Pełnomocnik Dziekana ds. Substancji niebezpiecznych – dr Agnieszka Kois-Ostrowska
 8. Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy z Pracodawcami – dr Anna Jaromin
 9. Pełnomocnik Dziekana ds. Promocji – dr Przemysław Gagat
 10. Pełnomocnik ds. Finansowych – Renata Michałowska
 11. Pełnomocnik Dziekana ds. Oceny ryzyka i Kontroli zarządczej – mgr Nina Giemza

Zakłady/Pracownie

 1. Zakład Biochemii
  kierownikprof. dr hab. Mariusz Olczak
 2. Zakład Biochemii Genetycznej
  kierownikdr hab. Kulma Anna
 3. Zakład Biofizyki
  kierownikprof. dr hab. Andrzej Szczepaniak
 4. Zakład Biologii Molekularnej Komórki
  kierownikprof. dr hab. Hanna Jańska
 5. Zakład Biotechnologii Białek
  kierownikdr hab. Daniel Krowarsch
 6. Zakład Biotransformacji
  kierownikdr hab. inż. prof. Marcin Łukaszewicz
 7. Zakład Chemii Biologicznej
  kierownikprof. dr hab. Artur Krężel
 8. Zakład Cytobiochemii
  kierownikprof. dr hab. Aleksander F. Sikorski
 9. Zakład Genomiki
  kierownikdr hab. prof. Paweł Mackiewicz
 10. Zakład Inżynierii Białka
  kierownikprof. dr hab. Jacek Otlewski
 11. Zakład Lipidów i Liposomów
  kierownikdr hab. Jerzy Gubernator
 12. Zakład Mikrobiologii Molekularnej
  kierownikprof. dr hab. Jolanta Zakrzewska-Czerwińska
 13. Zakład Patologii Komórki
  kierownikdr hab.  Dorota Nowak
 14. Pracownia Białek Jądrowych
  kierownikdr hab. prof. Ryszard Rzepecki
 15. Pracownia Biologii Medycznej
  kierownikprof. dr hab. Teresa Olczak

Administracja Wydziału i Dziekanat

 1. Dziekanat
 2. Kierownik obiektu dydaktycznego
 3. Sekcja administracyjno-finansowa
 4. Specjalista informatyk

Biblioteka Wydziału

Redakcja CMBL

Zespół Dydaktyczny

Dziekan Rada wydziału Studia doktoranckie - kierownik ProDziekan Kierownicy Zakladów Dziekanat Pełnomocnik - Dydaktyka Pełnomocnik - Szkoły Koordynator Erasmus Asystent Dziekana Kierownik Dziekanatu Organa pomocnicze Pelnomocnik ds. finansowych Sekcja Finansowa Administrator Budynku Bibliotekarz Informatycy