Poczta Moodle DreamSpark USOS Mendeley Kalendarz File Nebula Facebook

Stopnie i tytuły

Rozprawy naukowe

 

Rozprawy doktorskie

 

informacje o procedurach doktorskich

 

Rozprawy habilitacyjne

Postępowania profesorskie

2017
2016

Procedury

NOWE – procedury rozpoczęte po 1 października 2016 r.

STARSZE – procedury rozpoczęte przed 1 października 2016 r.

Postępowanie o nadanie tytułu naukowego profesora

Postępowanie o nadanie tytułu naukowego profesora – procedury

Wykaz wymaganych dokumentów – profesor

Dokumenty do habilitacji