Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Inauguracja roku akademickiego 2023/2024

Szanowni Państwo,
Witamy na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego!

 IMMATRYKULACJA I SPOTKANIA ORGANIZACYJNE – 3 PAŹDZIERNIKA 2023 r.

  • Uroczysta IMMATRYKULACJA dla studentów I roku wszystkich kierunków prowadzonych przez Wydział Biotechnologii odbędzie się w dniu 3 października 2023 r w Auli Leopoldina (Gmach główny UWr; Pl. Uniwersytecki 1) o godz. 10.00.

DANE DOSTĘPOWE DO SYSTEMU USOSWEB UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

  • Informujemy, iż zostało założone dla Ciebie konto pocztowe w domenie edu.pl oraz usłudze Office 365.
  • Aby się zalogować, użyj swoich danych logowania:
  • Konta pocztowe są wyłącznie w formacie numer_albumu@uwr.edu.pl i umożliwiają dostęp do poczty oraz usługi Microsoft Office 365.
  • W celu rozpoczęcia korzystania z poczty w domenie uwr.edu.pl, należy zalogować się pod adresem: https://portal.uwr.edu.pl i wybrać opcję PRZEJDŹ DO OFFICE 365.
  • Zmiana hasła możliwa jest poprzez portal: https://portal.uwr.edu.pl/reset-password.
  • W przypadku problemów związanych z zalogowaniem się lub zmianą hasła prosimy kontaktować się ze wsparciem technicznym pod adresem e-mail: helpdesk@uwr.edu.pl.
  • W pozostałych sytuacjach należy kontaktować się ze wsparciem technicznym i osobami pod adresem: http://www.office365.uni.wroc.pl/?page_id=10.

DZIEKANAT I BADANIA LEKARSKIE

  • Jeśli złożyłeś ślubowanie w systemie USOS możesz już załatwiać sprawy formalne w Dziekanacie. Godziny otwarcia Dziekanatu dla studentów –  w poniedziałki, środy i piątki od godz. 9.30 do godz. 14.30.
  • Otrzymacie w Dziekanacie skierowania, na podstawie których należy wykonać badania lekarskie (a wynik jak najszybciej dostarczyć do Dziekanatu). Lista placówek, które BEZPŁATNIE wykonują badania lekarskie studentów na terenie woj. dolnośląskiego, znajduje się na stronie internetowej Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy: http://dwomp.pl/badania-uczniow,-studentow/

BHP

Obowiązkowe szkolenie można odbyć na platformie e-learningowej w terminie od 01.10. do 30.11.2023. Szczegółowe informacje: http://www.biotech.uni.wroc.pl/studenci/szkolenie-bhp/

WF

Studenci pierwszego roku studiów I stopnia rejestrują się na zajęcia w semestrze letnim.

Na studiach pierwszego stopnia macie Państwo do realizacji zajęcia z wychowania fizycznego w wymiarze 60 godzin dydaktycznych w trakcie dwóch semestrów. Zajęcia WF organizowane są przez Uniwersyteckie Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu. Na zajęcia z wychowania fizycznego zapisujecie się droga elektroniczną poprzez system zapisów www.zapisy.uni.wroc.pl


Wszystkie ważne informacje będą zamieszczane na stronie Wydziału Biotechnologii www.biotech.uni.wroc.pl:

Ważne informacje kontaktowe:

Prodziekan ds. Nauczania: prof. dr hab. Dagmara Jakimowicz

Pełnomocnik Dziekana ds. Dydaktycznych: dr Justyna Ciuraszkiewicz, justyna.ciuraszkiewicz@uwr.edu.pl

Opiekun roku: dr Maria Stasiuk-Wacławczyk, maria.stasiuk-waclawczyk@uwr.edu.pl, 71 375 63 38, p. 2.15

Kierownik Dziekanatu WB: dr Marta Kołodziejczak, marta.kolodziejczak@uwr.edu.pl

Dziekanat: mgr Marta Wawryszyn, marta.wawryszyn@uwr.edu.pl, tel.: 71 375 29 95

Stypendia (w październiku): mgr Joanna Molenda, joanna.molenda@uwr.edu.pl