Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Wybory 2024

Szanowni Państwo,
prezentujemy informacje Komisji Wyborczej Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wybory do Rady Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Zawiadomienie Przewodniczącej Komisji Wyborczej Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego dot. wyboru 6 przedstawicieli do Rady Wydziału Biotechnologii w grupie nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego lub niezatrudnionych na stanowisku profesora Uniwersytetu na kadencję 2024 – 2028: treść zawiadomienia.

Zawiadomienie Przewodniczącej Komisji Wyborczej Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego dot. wyboru 3 przedstawicieli do Rady Wydziału Biotechnologii w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi na kadencję 2024 – 2028: treść zawiadomienia.

Wybory Dziekana Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Obwieszczenie Komisji Wyborczej Wydziału Biotechnologii o dokonaniu wyboru prof. dr hab. Doroty Nowak na kandydata na Dziekana Wydziału Biotechnologii: treść obwieszczenia.

Obwieszczenie Komisji Wyborczej Wydziału Biotechnologii o zgłoszonych wstępnych kandydatach na Dziekana Wydziału Biotechnologii: treść obwieszczenia.

Zawiadomienie Komisji Wyborczej Wydziału Biotechnologii dotyczące postępowania w sprawie wyłonienia Kandydata na Dziekana Wydziału Biotechnologii UWr: treść zawiadomienia.

Zawiadomienie Komisji Wyborczej Wydziału Biotechnologii o zwołaniu wydziałowej debaty wyborczej Wydziału Biotechnologii: treść zawiadomienia.

Zawiadomienie Przewodniczącej Komisji Wyborczej Wydziału Biotechnologii dotyczące posiedzenia Kolegium Elektorów Wydziału Biotechnologii: treść zawiadomienia.


Wybory Przedstawicieli do Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego

Zawiadomienie Komisji Wyborczej Wydziału Biotechnologii o zebraniu wyborczym Profesorów i Profesorów Uniwersytetu zwołanym w celu wyboru przedstawicieli do Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego: treść zawiadomienia.

Zawiadomienie Komisji Wyborczej Wydziału Biotechnologii o zebraniu wyborczym nauczycieli akademickich niebędących Profesorami lub Profesorami Uniwersytetu zwołanym w celu wyboru przedstawiciela do Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego: treść zawiadomienia.


Wybory do Uniwersyteckiej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich

Zawiadomienie Przewodniczącej Komisji Wyborczej Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego o sposobie zgłaszania przez nauczycieli akademickich kandydatów do Uniwersyteckiej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich: treść zawiadomienia.


Wybory Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję 2024-2028

ZAWIADOMIENIE KOMISJI WYBORCZEJ Wydziału Biotechnologii o zebraniu wyborczym Profesorów oraz Profesorów Uniwersytetu zwołanym w celu wyboru przedstawicieli do Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów: treść zawiadomienia.

ZAWIADOMIENIE KOMISJI WYBORCZEJ Wydziału Biotechnologii o zebraniu wyborczym nauczycieli akademickich niebędących Profesorami lub Profesorami Uniwersytetu zwołanym w celu wyboru przedstawicieli do Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów: treść zawiadomienia.