Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Publiczna obrona pracy doktorskiej 13.07.2017.

Dnia 13 lipca 2017 r. o godz. 12:00 na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego (Kompleks Edukacyjno-Badawczy Biotechnologii), w sali wykładowej nr 1.03, przy ul. Joliot-Curie 14a we Wrocławiu odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Marchwickiej pt. „Regulacja receptora dla witaminy D (VDR) przez dwie ścieżki sygnałowe”.

Promotor: prof. dr hab. Ewa Marcinkowska.

Recenzenci:

  • prof. dr hab. Alicja Józkowicz, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński.
  • dr hab. n. med. Agnieszka Bojarska-Junak, Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej ,Uniwersytet Medyczny w Lublinie.

Praca jest do wglądu w bibliotece wydziałowej.
Streszczenie i recenzje są do dostępne na stronie.

Aktualności