Poczta Moodle DreamSpark USOS Mendeley Kalendarz File Nebula Facebook

Urlop Pani Dziekan

Uprzejmie informujemy, że w dniach 17-31.07.2017 Pani Dziekan Wydziału Biotechnologii przebywa na urlopie. W czasie nieobecności Pani Dziekan zastępuje ją Pani Prodziekan – Prof. Ewa Marcinkowska.