Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Urlop Pani Dziekan

Uprzejmie informujemy, że w dniach 17-31.07.2017 Pani Dziekan Wydziału Biotechnologii przebywa na urlopie. W czasie nieobecności Pani Dziekan zastępuje ją Pani Prodziekan – Prof. Ewa Marcinkowska.

Aktualności