Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Zaproszenie na Seminarium

Polsko-niemieckie centrum naukowe CASUS (Center for Advanced Systems Understanding) organizuje w dniach 6-7 października 2022 Seminarium “Big data analytical methods for complex systems”. Miejscem spotkania jest Instytut Informatyki UWr. Tematyka Seminarium obejmuje analizę wielkich danych związanych z biologią. Zachęcamy pracowników i doktorantów Wydziału Biotechnologii do zarejestrowania swojego udziału w tym Seminarium.
Szczegóły dotyczące Seminarium i link do rejestracji na stronie: https://www.casus.science/events/big-data-analytical-methods-for-complex-systems/

Aktualności