Poczta Moodle DreamSpark USOS Mendeley Kalendarz File Nebula Facebook

Studia doktoranckie w Zakładzie Biofizyki

Zakład Biofizyki poszukuje dwóch doktorantów-stypendystów:

w ramach Projektu Opus 11 finansowanego przez NCN, którego kierownikiem jest dr Tomasz Trombik

oraz w ramach projektu prowadzonego przez dr Joannę Grzyb.

Szczegóły:

Studia doktoranckie w Zakładzie Biofizyki

studia doktoranckie pod opieką dr Grzyb