Poczta Moodle DreamSpark USOS Mendeley Kalendarz File Nebula Facebook

Rodzaje studiów

Studia prowadzone na Wydziale Biotechnologii

  • 3-letnie studia licencjackie biotechnologii w jęz. polskim (140 miejsc)
  • 4-letnie studia doktoranckie (20 miejsc)