Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Biotechnologia – 2-letnie studia magisterskie w jęz. polskim

Jeśli interesują Cię biochemiczne i molekularne podstawy funkcjonowania komórek, jeśli chcesz zrozumieć mechanizmy molekularne chorób genetycznych, infekcyjnych i cywilizacyjnych, jeśli interesują Cię interakcje międzycząsteczkowe w komórkach i zależności pomiędzy cząsteczkami biologicznymi lub jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat opracowania nowych terapii oraz projektowania nowych leków, wybierz Biotechnologię na Uniwersytecie Wrocławskim.

Decydując się na studia magisterskie na kierunku Biotechnologia poszerzysz swoje wiadomości z zakresu  najnowszych technik badawczych, wybierzesz jedną z trzech specjalności i korzystając z oferty wykładów do wyboru dostosujesz zajęcia do swoich zainteresowań, a zdobytą wiedzę wykorzystasz w praktyce wykonując indywidualny badawczy projekt magisterski.

Proponowane specjalności pozwalają na rozwinięcie wiedzy i kompetencji w oparciu o najnowsze trendy badawcze:

  • technologie biomedyczne – projektowanie i optymalizacja nowych leków i terapii;
  • biologia medyczna – poznanie molekularnych mechanizmów chorób genetycznych, nowotworowych i infekcyjnych, ich diagnostyki oraz możliwości leczenia;
  • biologia systemowa i bioinformatyka – zaawansowane metody analiz genomowych i ekspresji genów organizmów pro- i eukariotycznych.

Studia magisterskie Biotechnologia prowadzone są przez Wydział Biotechnologii w nowym, doskonale wyposażonym kompleksie edukacyjno-badawczym. Wydział Biotechnologii uzyskuje najwyższe  oceny w klasyfikacji jednostek naukowych dokonywanej przez Ministerstwo  Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Doświadczona kadra naukowa oraz nowoczesna, światowej klasy aparatura pozwala na prowadzenie badań i zajęć na najwyższym poziomie. Studenci mogą dodatkowo brać aktywny udział w działalności koła naukowego, w projektach badawczych prowadzonych przez pracowników Wydziału oraz uczestniczyć wymianie międzynarodowej.

Co po studiach?

Absolwenci biotechnologii mogą pracować w firmach biotechnologicznych i farmaceutycznych, w laboratoriach służby zdrowia i przemysłowych, w placówkach naukowo-badawczych i wdrożeniowych. Biotechnolodzy są specjalistami poszukiwanymi na rynku pracy zarówno w kraju, jak i za granicą.

Sylwetka absolwenta

Studia II stopnia na kierunku Biotechnologia poszerzają w znaczący sposób znajomość nowoczesnych technik badawczych w zakresie biotechnologii, zwłaszcza biotechnologii medycznej. Studenci wybierają jedną z trzech specjalności: biologia medyczna, technologie biomedyczne lub biologia systemowa i bioinformatyka, co pozwala im na zrozumienie molekularnych mechanizmów chorób oraz możliwości ich zwalczania, poznanie strategii i procedur w biotechnologii medycznej lub poznanie zasad i znaczenia analiz globalnych w biotechnologii, a szczególnie w biotechnologii medycznej.

Studia II stopnia oferują indywidualizację ścieżki kształcenia dzięki bogatej ofercie przedmiotów do wyboru, a także dzięki samodzielnie wykonywanemu projektowi magisterskiemu. Zaangażowanie studentów w pracę zespołów badawczych i możliwość rozwiązywania problemów naukowych sprawia, że absolwenci staja się samodzielni w realizacji projektów badawczych w laboratoriach biotechnologicznych. Absolwenci są przygotowani, aby brać udział i realizować własne projekty badawcze w instytucjach badawczych, badawczo-rozwojowych i firmach biotechnologicznych.

Koła Naukowe

Na Wydziale Biotechnologii działa SKN Biotechnologów „Przybysz”. Pamiętaj, że jako student UWr możesz się rozwijać we wszystkich kołach naukowych i organizacjach studenckich, które Cię interesują, niezależenie od kierunku studiów. Na naszej uczelni działa ponad 170 kół naukowych: Zobacz listę.