Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Medyczna Biotechnologia Molekularna - 5-letnie jednostopniowe studia badawcze

  • Jeśli chcesz wiedzieć, jak  działają komórki i organizmy na poziomie molekularnym i jeśli interesujesz się biochemicznymi przemianami zachodzącymi w organizmie ludzkim,
  • jeśli szukasz odpowiedzi na pytania dotyczące praktycznego zastosowania wiedzy w leczeniu chorób genetycznych, metabolicznych i nowotworowych,
  • jeśli interesuje Cię projektowanie nowych leków lub ich nośników, opracowanie nowych terapii i szczepionek, poszukiwanie nowych substancji o cennych aktywnościach biologicznych i udoskonalanie organizmów je produkujących,
  • jeśli chciałbyś/chciałabyś od początku studiów zaangażować się w rozwiązywanie problemów naukowych,
  • jeśli marzysz o uczestniczeniu w realizacji projektów badawczych na światowym poziomie,

to Medyczna Biotechnologia Molekularna (MBM) jest kierunkiem dla Ciebie.

Medyczna Biotechnologia Molekularna to innowacyjny na skalę kraju jednostopniowy kierunek studiów adresowany do niewielkiej grupy studentów (do 20 osób). Elitarność kierunku przekłada się na spersonalizowaną opiekę nad studentami i doskonały kontakt z prowadzącymi. Studia na tym kierunku rozpoczniesz od nauki biochemii, biologii komórki, mikrobiologii, genetyki i immunologii, a następnie pogłębisz swoje zainteresowania, uczestnicząc w wybranych wykładach i seminariach w języku polskim i angielskim. Już od pierwszego roku będziesz poznawać techniki inżynierii genetycznej i biologii molekularnej, od podstawowych aż do zaawansowanych, tak aby już na drugim roku studiów móc uczestniczyć w realizacji projektów badawczych w różnych obszarach biotechnologii medycznej. Program studiów obejmuje trzy indywidualne projekty wykonane w laboratoriach o różnej tematyce, jeszcze przed rozpoczęciem projektu magisterskiego. Dzięki temu zdobędziesz szerokie doświadczenie praktyczne i poznasz, na czym polega praca naukowca. Seminaria oraz wykłady są tak zaplanowane, aby podczas realizacji projektów badawczych student mógł się w pełni zaangażować w pracę laboratoryjną. Poza nabyciem umiejętności pracy w laboratorium, będziesz uczestniczyć w wyspecjalizowanych zajęciach z bioinformatyki pozwalające nabyć umiejętności programowania kluczowe w analizowaniu danych biologicznych. Co więcej, w trakcie studiów będziesz mogła/mógł odbyć staż zagraniczny.

Studia Medyczna Biotechnologia Molekularna prowadzone są przez Wydział Biotechnologii w nowym i doskonale wyposażonym kompleksie edukacyjno-badawczym. Wydział Biotechnologii uzyskuje najwyższe oceny w klasyfikacji jednostek naukowych dokonywanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Doskonała kadra naukowa oraz nowoczesna, światowej klasy aparatura (np. wysokorozdzielcze mikroskopy fluorescencyjne umożliwiające obserwacje struktur komórkowych a nawet pojedynczych cząsteczek) pozwala na prowadzenie badań i zajęć na najwyższym poziomie.

MBM to studia dla osób ambitnych, dociekliwych i chętnych do podejmowania wyzwań naukowych.

Co po studiach?

Absolwenci Medycznej Biotechnologii Molekularnej będą doskonale przygotowani do realizacji projektów badawczych w firmach biotechnologicznych i farmaceutycznych oraz w laboratoriach naukowych w kraju i za granicą. Dzięki umiejętnościom wykonywania analiz bioinformatycznych, w tym analiz typu “big data” nasi absolwenci będą niezwykle cenionymi pracownikami. Dzięki wszechstronnemu i praktycznemu przygotowaniu, a także stażom i praktykom zawodowym w firmach będą przygotowani, do realizacji własnych pomysłów naukowych, zakładając i prowadząc firmy biotechnologiczne. Absolwenci MBM będą mogli także wybrać dalszy rozwój kariery naukowej i podjąć studia doktoranckie w kraju lub za granicą.

REKRUTUJ JUŻ TERAZ