Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Biotechnologia - 3-letnie studia licencjackie w jęz. polskim

Jeśli interesują Cię biologia molekularna,  biochemia lub genetyka, jeśli chcesz wykorzystywać wiedzę z tego zakresu w praktyce, na przykład projektując nowe leki lub modyfikując rośliny i mikroorganizmy w celu uzyskania cennych bioproduktów, Biotechnologia to studia dla Ciebie.

Uczestnicząc w wykładach i seminariach, a przede wszystkim w zajęciach laboratoryjnych dowiesz się więcej o strukturze, funkcji i regulacji aktywności cząsteczek biologicznych. Poznasz zaawansowane techniki biochemiczne, biofizyczne i mikroskopowe, metody biologii molekularnej i inżynierii genetycznej, nauczysz się prowadzenia hodowli mikroorganizmów i kultur tkankowych.

Biotechnologia to interdyscyplinarny kierunek studiów I stopnia prowadzony przez Wydział Biotechnologii w nowym, doskonale wyposażonym kompleksie edukacyjno-badawczym. Wydział Biotechnologii uzyskał  kategorię A w klasyfikacji jednostek naukowych dokonywanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Doświadczona kadra naukowa oraz nowoczesna, światowej klasy aparatura pozwala na prowadzenie badań i zajęć na najwyższym poziomie. Dodatkowo, studenci mogą brać aktywny udział w działalności koła naukowego, w projektach badawczych prowadzonych przez pracowników Wydziału oraz uczestniczyć w wymianie międzynarodowej.

Co po studiach?

Absolwenci biotechnologii mogą pracować w firmach biotechnologicznych i farmaceutycznych, w laboratoriach służby zdrowia i przemysłowych, w placówkach naukowo-badawczych i wdrożeniowych. Biotechnolodzy są specjalistami poszukiwanymi na rynku pracy zarówno w kraju, jak i za granicą. Możliwa jest kontynuacja kształcenia na studiach magisterskich kierunku Biotechnologia.

Sylwetka absolwenta

Program kształcenia kierunku Biotechnologia pozwala absolwentom na zdobycie wiedzy i umiejętności z obszaru biotechnologii, przede wszystkim biotechnologii medycznej.  Absolwenci mają zaawansowaną wiedzę w zakresie biochemii, biologii molekularnej, biologii komórki oraz inżynierii genetycznej. Absolwenci rozumieją molekularne mechanizmy procesów życiowych, medyczne konsekwencje ich zaburzeń oraz znają praktyczne zastosowania procesów biologicznych w biotechnologii. Absolwenci znają metody badawcze stosowane w laboratorium biochemicznym i biotechnologicznym, metody badania biologii komórki oraz biologii molekularnej, umieją opisać i zaprezentować dane eksperymentalne, analizować dane źródłowe i pracować w grupie. Dzięki temu  absolwenci są doskonale przygotowani do podjęcia pracy w laboratorium usługowym lub badawczym, są też przygotowaniu do kontynuowania kształcenia w ramach studiów magisterskich i doktorskich.

Koła Naukowe

Na Wydziale Biotechnologii działa SKN Biotechnologów „Przybysz”. Pamiętaj, że jako student UWr możesz się rozwijać we wszystkich kołach naukowych i organizacjach studenckich, które Cię interesują, niezależenie od kierunku studiów. Na naszej uczelni działa ponad 170 kół naukowych: Zobacz listę.