Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

mgr Michał Tracz

Stanowisko: starszy referent / Pełnomocnik Dziekana ds. substancji niebezpiecznych
Miejsce pracy: Pracownia Spektrometrii Mas Białek

Dane kontaktowe

Pokój: 1.40
Telefon: +48 71375 7162
E-Mail: michal.tracz2@uwr.edu.pl
Strona internetowa: https://www.biotech.uni.wroc.pl/wydzial/pracownia-spektrometrii-mas-bialek/

Lista pracowników