Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Rada Wydziału Biotechnologii

rada-wydzialu2

2014

Uchwała nr 65/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r. – dokumentowanie przebiegu studiów na studiach I i II stopnia biotechnologii (indeks elektroniczny)

Zaproszenie – program RW 29.04.2014

Zaproszenie – Program RW 25.03.2014

Zaproszenie – Program RW 25.02.2014

Uchwała 17/2014 z dnia 6 lutego 2014 r. – kryteria oceny nauczycieli akademickich WB

Uchwała 15/2014 z dnia 21 stycznia 2014 r. – szczegółowe warunki ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia

Zaproszenie – Program RW 21.01.14

 

2013

Zaproszenie – Program RW 10.12.13

Zaproszenie Program RW 12.11.13

Uchwała nr 47-2013 z dnia 8 października 2013 r. – Programy studiów doktoranckich 2013-2014

Uchwała nr 44-2013 z dnia 24 września 2013 r. – zasady rozkładania na raty opłat za świadczone usługi edukacyjne

Uchwała 43-2013 z dnia 24 września 2013 r. – zmiana zasad wykonywania prac dyplomowych poza Wydziałem

Uchwała nr 42-2013 z dnia 24 września 2013 r. – zmiana w Szczegółowych Odniesieniach RW Biotechnologii do Regulaminu Studiów

Uchwała 41-2013 z dnia 24 września 2013 r.- Zasady rozliczania pensum nauczycieli akademickich na WB

Zaproszenie – Program RW 24.09.13

Uchwała 29-2013 z dnia 21 maja 2013 r. – Zasady przyznawania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

Uchwała nr 28-2013 z dnia 22 maja 2013 r. – Kryteria wyłaniana doktorantów rekomendowanych do przyznania stypendium doktoranckiego

Zaproszenie – Program RW 21.05.13

Zaproszenie – Program RW 9.04.13

Zaproszenie – Program RW 12.03.13

Uchwała nr 5_2013 z 12 lutego 2013 r.- dotycząca zasad rekrutacji na studia doktoranckie 2013_2014

Zaproszenie – Program 12.02.2013

Zaproszenie – Program RW 08.01.13