Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Zakład Mikrobiologii Molekularnej

grupowe1

Strona Internetowa Zakładu

Kierownik

Pracownicy

Doktoranci

(tel. 71-375-2393, -2640, pokoje 3.17, 3.18)


Tematyka badań

Architektura chromosomu bakteryjnego i kluczowe etapy cyklu komórkowego (replikacja, segregacja chromosomów oraz podział komórkowy) Gram-dodatnich bakterii należących promieniowców: Streptomyces i Mycobacterium oraz Gram-ujemnej, drapieżnej bakterii Bdellovibrio bacteriovorus.

Wyposażenie naukowe

 • Real Time PCR – StepOnePlus (Applied Biosystem)
 • Eco Real-Time PCR System (Illumina)
 • Spektrofotometry UV/Vis – Nano-drop ND-1000, Pharmacia Biotech
 • Wirówki: AVANTI® J-26 XPI (Beckman), Allegra X-22R (Beckman), 5415R (Eppendorf), Micro FC5515R (Ohaus)
 • Inkubatory do hodowli bakteryjnych – Excella E-24R (New Brunswick Scientific), Infors HT Multitron, Binder CO2 incubator (Binder)
 • Czytnik spektrofotometryczny do analizy wzrostu drobnoustrojów w czasie rzeczywistym – Bioscreen C
 • Mikroskopy fluorescencyjne odwrócone – Delta-Vision Elite z systemem mikroprzepływowym CellASIC, ONIX
 • Mikroskop fluorescencyjny prosty – Leica DM6 B
 • Komora do nastawiania reakcji Real Time PCR – Aura PCR (Bioair / Euroclone)
 • Komory laminarne – BIO60 (Faster), Mars Safety Class 2 (ScanLaf)
 • Zamrażarki niskotemperaturowe – C340 (New Brunswick Scientific), Igloo C820 (Telstar), MDF-DU502VH-PE (PHCbi)
 • Suszarka i cieplarka mikrobiologiczna (Binder)
 • Autoklawy –Varioklav 75S, Tutnauer 2840EL-D
 • System do elektroforezy kapilarnej – QIAxcel (Qiagen)
 • Czytnik płytek – Infinite M Plex (Tecan)
 • System do chromatografii – Akta Start (GE / Cytiva)
 • Systemy do wizualizacji żeli – ChemiDoc XRS+ (Bio-Rad), Smart Imaging (Vilber)
 • System do oczyszczania wody Simplicity UV (Millipore)

Projekty badawcze

Trwające:

2021-2025: „Architektura chromosomu i jego translokacja w asymetrycznie rosnących i dzielących się komórkach Mycobacterium”. (NCN, OPUS 19; nr. 2020/37/B/NZ1/0055).
Kierownik projektu – J. Zakrzewska-Czerwińska


2019-2022: „Organizacja przestrzenna chromosomu podczas sporulacji Streptomyces – wpływ na podziały komórkowe, segregację chromosomów, przeżywalność i kiełkowanie zarodników”. (NCN, OPUS 16, nr 2018/31/B/NZ1/00614).
Kierownik projektu – D. Jakimowicz


2019-2022 „Pupylacja i acetylacja, dwie potranslacyjne modyfikacje lizyny i ich rola w regulacji topologii chromosomu Streptomyces”. (NCN, SONATA 14, nr 2018/31/D/NZ1/00287).
Kierownik projektu – M. Szafran


2019-2022: „Dynamika cyklu życiowego „żywego antybiotyku”, Bdellovibrio bacteriovorus, w trakcie drapieżnictwa na bakteriach chorobotwórczych”. (NCN, OPUS 15; nr. 2018/29/B/NZ6/00539).
Kierownik projektu – J. Zakrzewska-Czerwińska

2018-2022: „Mechanizm segregacji chromosomów u Mycobacterium – rola białek oddziałujących z ParA”. (NCN, OPUS 14; nr. 2017/27/B/NZ1/00823).
Kierownik projektu – D. Jakimowicz


2018-2021: “mIHF, a unique mycobacterial nucleoid associated protein and its role in chromosome organization and gene expression”. (NCN, SONATINA 2; nr. 2018/28/C/NZ1/00128).
Kierownik projektu – J. Hołówka

2018-2021: „Rola współpracy pomiędzy białkami HupA i HupS podczas wzrostu i odpowiedzi na stres środowiskowy bakterii Streptomyces”. (NCN, SONATINA 2; nr. 2018/28/C/NZ1/00241).
Kierownik projektu – A. Strzałka

Zakończone (ostatnie pięć lat):

Granty NCN:

2019-2020: „Globalna analiza transkrypcji genów zależnych od białka AdpA u bakterii Streptomyces w warunkach zmiennej dostępności tlenu”. (NCN, Miniatura 3).
Kierownik projektu – M. Wolański


2018-2019: „Biologiczna funkcja fosforylacji inicjatorowego białka DnaA ze Streptomyces coelicolor”. (NCN, Preludium 13).
Kierownik projektu – T. Łebkowski


2017-2020: „Białko Lsr2 jako globalny organizator chromosomu i czynnik transkrypcyjny u Mycobacterium – współdziałanie pomiędzy Lsr2 oraz białkami SMC i HupB”. (NCN, Opus 13).
Kierownik projektu – J. Zakrzewska-Czerwińska


2017-2020: „Architektura segrosomu bakteryjnego – współdziałanie topoizomerazy I i białka segregacyjnego ParB u Streptomyces”. (NCN, Harmonia 8).
Kierownik projektu – M. Szafran


2017-2019: „Narzędzie genetyczne do identyfikacji regulatorów topologicznie wrażliwego promotora genu kodującego topoizomerazę I u Streptomyces coelicolor”. (NCN, Preludium 12).
Kierownik projektu – M. Gongerowska-Jac


2017-2018: „Dynamika replikacji chromosomu na poziomie pojedynczej komórki u drapieżnej bakterii Bdellovibrio bacteriovorus„. (NCN, Preludium 12).
Kierownik projektu – Ł. Makowski


2015-2018: „Topologia chromosomu jako regulator transkrypcji – współdziałanie topoizomeraz i białek wiążących DNA w odpowiedzi bakterii na stres środowiskowy”. (NCN, Opus 8).
Kierownik projektu – D. Jakimowicz


2015-2018: „Dopasowanie mechanizmu segregacji chromosomów do cyklu komórkowego u bakterii -analiza oddziaływań białka ParA in vitro i in vivo”. (NCN, Harmonia 6).
Kierownik projektu – D. Jakimowicz


2012-2018: „Dynamika organizacji chromosomu oraz procesu replikacji w różnych fazach wzrostu bakterii – porównanie dwóch spokrewnionych promieniowców: chorobotwórczego Mycobacterium i niechorobotwórczego, rosnącego w postaci strzępek Streptomyces”. (NCN, Maestro 2).
Kierownik projektu – J. Zakrzewska-Czerwińska


Granty NCBiR:

2015-2018: „Immunosupresanty Następnej Generacji – Brazilikardyna syntezowana przez bakterie Nocardia spp.”. (ERA-IB).
Kierownik projektu – J. Zakrzewska-Czerwińska