Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Zakład Mikrobiologii Molekularnej

grupowe1

Department Website

j_z_cz

Head

Staff

PhD students

(phone: 71-375-2393, -2640, rooms: 3.17, 3.18)


In the Department of Molecular Microbiology we study the basic bacterial cell biology processes:

  • chromosome replication and the regulation of this process,
  • the influence of chromosome topology on replication,
  • regulation of genes expression, including those involved in secondary metabolites (antibiotics) production,
  • chromosome segregation and its coordination with cell division and other cell cycle processes,
  • chromosome organisation during bacterial cell cycle

Research projects:

2019 – 2022: Projekt badawczy NCN OPUS 15, (2018/29/B/NZ6/00539) „ Dynamika cyklu życiowego „żywego antybiotyku”, Bdellovibrio bacteriovorus, w trakcie drapieżnictwa na bakteriach chorobotwórczych”
kierownik projektu – J. Zakrzewska-Czerwińska

2018 – 2021: Projekt badawczy NCN OPUS 14, (2017/27/B/NZ1/00823) „Mechanizm segregacji chromosomów u Mycobacterium – rola białek oddziałujących z ParA”
kierownik projektu – D. Jakimowicz

2018 – 2021: Projekt badawczy NCN SONATINA 2, (2018/28/C/NZ1/00241) „Rola współpracy pomiędzy białkami HupA i HupS podczas wzrostu i odpowiedzi na stres środowiskowy bakterii Streptomyces”
kierownik projektu – A. Strzałka

2017 – 2020: Projekt badawczy NCN OPUS 13, (2017/25/B/NZ1/00657) „Białko Lsr2 jako globalny organizator chromosomu i czynnik transkrypcyjny u Mycobacterium- współdziałanie pomiędzy Lsr2 oraz białkami SMC i HupB”
kierownik projektu – J. Zakrzewska-Czerwinska

2017 – 2020: Projekt badawczy NCN HARMONIA 8, (2016/22/M/NZ1/00122) „Architektura segrosomu bakteryjnego – współdziałanie topoizomerazy I i białka segregacyjnego ParB u Streptomyces”
kierownik projektu – M. Szafran

2017 – 2020: Projekt badawczy NCN SONATINA 2, (2018/28/C/NZ1/00128) „Rola białka mIHF w organizacji chromosomu Mycobacterium oraz jego wpływ na ekspresję genów”
kierownik projektu – J. Hołówka

2015 – 2019: Projekt badawczy NCN OPUS 8, (2014/15/B/NZ2/01067) „Topologia chromosomu jako regulator transkrypcji – współdziałanie topoizomeraz i białek wiążących DNA w odpowiedzi bakterii na stres środowiskowy”
kierownik projektu – D. Jakimowicz

Selected publications