Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Erasmus - wyjazdy zagraniczne

Spotkania informacyjne dot. wyjazdów Erasmus+ w roku 2023/24 i 2024/25:

Poniedziałek, 4 grudnia, g. 16:30-18:00, aula 1.03
Wtorek, 5 grudnia, g. 16:30-18:00, aula 1.05
Czwartek, 11 stycznia, g. 10:15-11:45, aula 1.03
Piątek, 5 kwietnia, g. 15:00, MS Teams

Erasmus+

Erasmus+ stanowi program UE na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2021–2027.

Program Erasmus+ został opracowany tak, aby wspierać starania krajów uczestniczących w programie na rzecz efektywnego wykorzystywania potencjału umiejętności ludzkich i kapitału społecznego Europy, potwierdzając jednocześnie zasadę uczenia się przez całe życie przez powiązanie wsparcia na rzecz uczenia się formalnego, pozaformalnego i nieformalnego w dziedzinach kształcenia, szkolenia i sportu. Program zwiększa również możliwości z zakresu współpracy i mobilności dotyczące krajów partnerskich, przede wszystkim w dziedzinie szkolnictwa wyższego i młodzieży.

Erasmus+ Przewodnik po programie

Szczegółowe informacje dotyczące programu:

O programie na stronie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

O programie na stronie biura Współpracy Międzynarodowej

RODZAJE WYJAZDÓW:

1. STUDIA – wyjazd na semestr do zagranicznej uczelni, z którą Wydział Biotechnologii ma podpisaną umowę (uczestniczenie w zajęciach regularnych);

2. PRAKTYKI – wyjazd na praktykę do zagranicznego instytucji:

  • na semestr – tzw. research project – dla studentów studiów magisterskich, III roku studiów licencjackich oraz od III roku studiów jednolitych;
  • na wakacje – min. 2 miesiące, w tym możliwość zaliczenia praktyki zawodowej;
  • po zakończeniu studiów – tzw. staż absolwencki: 2 – 5 miesięcy.

3. WYJAZDY KRÓTKOTERMINOWE (5 – 30 dni):

  • zorganizowane kursy, szkolenia, szkoły letnie i zimowe, BIP (blended intensive programme);
  • krótkie mobilności naukowe przede wszystkim dla studentów studiów magisterskich i doktorantów (studentów obowiązuje część wirtualna).

STUDIA

Oferta skierowana jest do studentów studiów licencjackich, magisterskich i Szkoły doktorskiej. Warunkiem realizacji części programu studiów lub projektów naukowych jest podpisanie umowy między Wydziałem Biotechnologii a wybraną uczelnią.

Lista uczelni, z którymi Wydział Biotechnologii zawarł umowy o wzajemnej wymianie studentów lub pracowników:

Lp. Kod dyscypliny kraj Uczelnia Kod ERASMUS Liczba miejsc Poziom studiów Status umowy
1. biochemia (512) Belgia UNIVERSITAIRE INSTELLING ANTWERPEN B ANTWERP01 3 1, 2, 3 30.09.2029.
2. biochemia (512) Belgia KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN B LEUVEN01 2 2, 3 30.09.2029.
3. nauki biologiczne (519) Chorwacja UNIVERSITY OF ZAGREB HR ZAGREB01 2 1, 2, 3 30.09.2029.
4. biochemia (512) Hiszpania UNIVERSIDAD DE CORDOBA E CORDOBA01 1 1, 2 30.09.2027.
5. biochemia (512) Hiszpania UNIVERSIDAD EUROPEA DE VALENCIA E VALENCI91 2 1, 2 30.09.2027.
6. biochemia (512) Niemcy UNIVERSITÄT BIELEFELD D  BIELEFE01 2 1, 2 30.09.2028.
7. biochemia (512) Niemcy GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN D GOTTING01 1 1, 2 30.09.2028.
8. technologie informacyjne i komunikacyjne (061)
biochemia (512)
Niemcy HOCHSCHULE MANNHEIM D  MANNHEI03 2 1, 2, 3 30.09.2028.
9. biologia (511)
biochemia (512)
Niemcy UNIVERSITÄT POTSDAM D  POTSDAM01 2 1, 2, 3 30.09.2028.
10. biochemia (512) Francja UNIVERSITÉ DE NANTES F NANTES01 2 1, 2, 3 30.09.2029.
11. biochemia (512) Francja UNIVERSITÉ PARIS CITÉ F PARIS482 2 1, 2 30.09.2029.
12. biochemia (512) Francja UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENN F REIMS01 3 2, 3 30.09.2028.
13. biochemia (512) Francja UNIVERSITE DE RENNES I F RENNES01 4 2, 3 30.09.2028.
14. nauki biologiczne i pokrewne (510) Włochy UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA I PAVIA01 2 1, 2, 3 30.09.2028.
15. biochemia (512) Włochy UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE „AMEDEO AVOGADRO” I VERCELL01 1 2 30.09.2028.
16. biochemia (512) Norwegia NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES N  AS02 3 2, 3 30.09.2028.
17. biochemia (512) Turcja MARMARA UNIVERSITESI TR ISTANBU05 1 1, 2 30.09.2028.
18. biochemia (512) Turcja DOKUZ EYLÜL ÜNIVERSITESI TR IZMIR01 1 3 30.09.2028.
19. biochemia (512) Portugalia INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA PGUARDA01 2 1, 2, 3 30.09.2028.

Open Mobility Agreement w ramach European University Alliance ArQus
Zasady aplikacji i finansowania takie jak Erasmus+

20. Hiszpania UNIVERSITY OF GRANADA E GRANADA01
21. Austria UNIVERSITY OF GRAZ A GRAZ01
22. Niemcy LEIPZIG UNIVERSITY D LEIPZIG01
23. Francja UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1 F LYON01
24. Irlandia MAYNOOTH UNIVERSITY IRL MAYNOOT01
25. Portugalia UNIVERSITY OF MINHO P BRAGA01
26. Włochy UNIVERSITY OF PADUA I PADOVA01
27. Litwa VILNIUS UNIVERSITY LT VILNIUS01

Rekrutacja studentów na studia w uczelni partnerskiej oraz rozliczenie wyjazdów odbywa się zgodnie z regulaminami:

REGULAMIN REKRUTACJI NA WYJAZDY W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ W ROKU AKADEMICKIM 2024/2025

ZASADY ROZLICZANIA WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ W ROKU AKADEMICKIM 2024/2025

ZASADY ROZLICZANIA WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

Aplikacja 2024/25 – zapisz cały skoroszyt jako plik pdf przed złożeniem aplikacji.

Terminy rozmów kwalifikujących w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych:
08.12.2023 i 19.01.2024 – obowiązują zapisy na dany termin rozmowy (terminy zapisów odpowiednio: 29.11 – 05.12.2023 oraz 10.01 – 16.01.2024).

PRAKTYKI I WYJAZDY KRÓTKOTERMINOWE

Oferta skierowana jest do studentów studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich oraz absolwentów (do 1 roku po zakończeniu studiów, licząc od dnia obrony pracy dyplomowej).

Minimalny czas praktyki wynosi 2 miesiące.

Praktykę można odbyć w dowolnym przedsiębiorstwie/firmie, placówce naukowo-badawczej, organizacji non-profit lub w innej instytucji, z wyjątkiem instytucji unijnych i zarządzających programami unijnymi. Praktyka powinna być powiązana z kierunkiem studiów.

Wyjazdy krótkoterminowe trwają 5 – 30 dni (maksymalnie 3 wyjazdy krótkoterminowe w toku studiów). Dofinansowanie można uzyskać na zorganizowaną aktywność (np. szkoły letnie) lub wyjazd naukowy (studentów I i II stopnia oraz studiów jednolitych obowiązuje element wirtualny).

Rekrutacja na praktyki (w tym praktyki absolwenckie) i wyjazdy krótkoterminowe odbywa się zgodnie z regulaminem. Wymagane są:

REGULAMIN REKRUTACJI NA WYJAZDY W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

ZASADY ROZLICZANIA WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

REGULAMIN REKRUTACJI NA WYJAZDY W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ W ROKU AKADEMICKIM 2024/2025

ZASADY ROZLICZANIA WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ W ROKU AKADEMICKIM 2024/2025

Kontakt
Koordynator Erasmus+
dr Justyna Ciuraszkiewicz
tel. +48 71 375 27 12
justyna.ciuraszkiewicz@uwr.edu.pl