Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Potwierdzanie efektów uczenia się

POTWIERDZANIE EFEKTÓW UCZENIA SIĘ ZDOBYTYCH POZA SYSTEMEM STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

Potwierdzanie efektów uczenia się dotyczy kandydatów na studia, a nie osób będących już studentami. Procedura adresowana jest wyłącznie do osób z doświadczeniem zawodowym, które chcą podjąć studia na podstawie uznania umiejętności i doświadczeń zdobytych poza uczelnią.

16 kwietnia 2018 roku rozpocznie się rejestracja internetowa dla osób, które chciałyby potwierdzić efekty uczenia się zdobyte poza systemem studiów na wybranych kierunkach studiów pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich.

Procedura Potwierdzania Efektów Uczenia się – aktywna mapa graficzna

mail-BiuroKarier mail-G.Dec Wykaz Wykaz przedmiotów Wzór zwniosku IRK2-rejestracja IRK-rejestracja Uchwała Senatu

Opis procedury Potwierdzania Efektów Uczenia się

 1. Regulamin – Uchwała Senatu Uniwersytwtu Wrocławskiego – nr 46/2015
 2. Uczelniany Punkt Konsultacyjny – tel. 713752 133, e-mail: biurokarier@uni.wroc.pl
 3. Wydziałowy Punkt Konsultacyjny – tel. 713756 210, e-mail: grzegorz.dec@uwr.edu.pl
  1. informacje szczegółowe – wykaz przedmiotów
  2. wymagane dokumenty – wzór wniosku
  3. internetowa rejestracja kandydatów w systemie IRK2 od 16 kwietnia do 15 czerwca 2018 r.
 4. Wydziałowa Komisja ds. Weryfikacji Efektów Uczenia się przeprowadza egzamin kwalifikacyjny (9 ECTS z przedmiotów kierunkowych, doświadczenie zawodowe 15 na 20 punktów, język angielski) do 22 czerwca 2018 r.
 5. Dziekan Wydziału Biotechnologii podejmuje decyzję o uznaniu efektów uczenia się do 26 czerwca 2018 r.
 6. Internetowa rejestracja na studia w systemie IRK