Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Zawiadomienie Komisji Wyborczej Wydziału Biotechnologii

Szanowni Państwo,
informujemy, że zostało opublikowane Zawiadomienie Przewodniczącej Komisji Wyborczej Wydziału Biotechnologii dot. sposobu zgłaszania przez nauczycieli akademickich kandydatów do Uniwersyteckiej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich.

Poniżej prezentujemy treść Zawiadomienia:

Zawiadomienie Przewodniczącej Komisji Wyborczej Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego o sposobie zgłaszania przez nauczycieli akademickich kandydatów do Uniwersyteckiej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich: treść zawiadomienia.

Zawiadomienie oraz inne dokumenty Wydziałowej Komisji Wyborczej opublikowane są również na wydziałowej stronie: Wybory 2024.
Informacje o Wyborach na Uniwersytecie Wrocławskim znaleźć można na stronie Działu Organizacyjnego UWr.

Aktualności