Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Zawiadomienia Przewodniczącej wydziałowej Komisji Wyborczej

Szanowni Państwo,
informujemy, że zostały opublikowane dwa zawiadomienia Przewodniczącej Komisji Wyborczej Wydziału Biotechnologii dotyczące wyborów przedstawicieli do Rady Wydziału Biotechnologii na kadencję 2024-2028.

Zawiadomienie Przewodniczącej Komisji Wyborczej Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego dot. wyboru 6 przedstawicieli do Rady Wydziału Biotechnologii w grupie nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego lub niezatrudnionych na stanowisku profesora Uniwersytetu na kadencję 2024 – 2028: treść zawiadomienia.

Zawiadomienie Przewodniczącej Komisji Wyborczej Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego dot. wyboru 3 przedstawicieli do Rady Wydziału Biotechnologii w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi na kadencję 2024 – 2028: treść zawiadomienia.


Zawiadomienia oraz inne dokumenty Wydziałowej Komisji Wyborczej opublikowane są również na wydziałowej stronie: Wybory 2024.
Informacje o Wyborach na Uniwersytecie Wrocławskim znaleźć można na stronie Działu Organizacyjnego UWr.

Aktualności