Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Zawiadomienia Komisji Wyborczej Wydziału Biotechnologii

Szanowni Państwo,
informujemy, że zostały opublikowane zawiadomienia Komisji Wyborczej Wydziału Biotechnologii dotyczące wyborów przedstawicieli do Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zawiadomienie Komisji Wyborczej Wydziału Biotechnologii o zebraniu wyborczym Profesorów i Profesorów Uniwersytetu zwołanym w celu wyboru przedstawicieli do Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego: treść zawiadomienia.

Zawiadomienie Komisji Wyborczej Wydziału Biotechnologii o zebraniu wyborczym nauczycieli akademickich niebędących Profesorami lub Profesorami Uniwersytetu zwołanym w celu wyboru przedstawiciela do Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego: treść zawiadomienia.

Zawiadomienia oraz inne dokumenty Wydziałowej Komisji Wyborczej opublikowane są również na wydziałowej stronie: Wybory 2024.
Informacje o Wyborach na Uniwersytecie Wrocławskim znaleźć można na stronie Działu Organizacyjnego UWr.

Aktualności