Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Zawiadomienia Komisji Wyborczej Wydziału Biotechnologii

Szanowni Państwo,
informujemy, że ukazały się Zawiadomienia Komisji Wyborczej Wydziału Biotechnologii UWr dotyczące wyłonienia kandydata na Dziekana Wydziału Biotechnologii.

Zawiadomienie Komisji Wyborczej Wydziału Biotechnologii dotyczące postępowania w sprawie wyłonienia Kandydata na Dziekana Wydziału Biotechnologii UWr: treść zawiadomienia.

Zawiadomienie Komisji Wyborczej Wydziału Biotechnologii o zwołaniu wydziałowej debaty wyborczej Wydziału Biotechnologii: treść zawiadomienia.

Zawiadomienie Przewodniczącej Komisji Wyborczej Wydziału Biotechnologii dotyczące posiedzenia Kolegium Elektorów Wydziału Biotechnologii: treść zawiadomienia.

Zawiadomienia oraz inne dokumenty Wydziałowej Komisji Wyborczej opublikowane są również na wydziałowej stronie: Wybory 2024.
Informacje o Wyborach na Uniwersytecie Wrocławskim znaleźć można na stronie Działu Organizacyjnego UWr.

 

Aktualności