Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Zapytanie ofertowe dotyczące staży

Zapytanie dotyczy przyjęcia studentów biotechnologii na odbycie staży w ramach projektu :„Uatrakcyjnienie i wzbogacenie kształcenia oraz zwiększenie liczby absolwentów na kierunku Biotechnologia I stopnia” realizowanego przez Uniwersytet Wrocławski ze środków EFS w ramach PO KL,  Priorytetu IV „Szkolnictwo wyższe i nauka”.

zapytanie ofertowe staże 2014

Aktualności