Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Zaproszenie na szkolenia dla studentów - ZPU

Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego
Warsztaty finansowane w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego na lata 2018-2022”

Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza studentki i studentów I roku studiów II stopnia kierunku Biotechnologia do udziału w szkoleniach o charakterze technologiczno-warsztatowym, kształcących kompetencje zawodowe.

Warsztaty pn.

  • „Ekstrakcja CO2 w stanie nadkrytycznym”
  • „Chromatografia cieczowa”
  • „Chromatografia gazowa”
  • „Dobór nośników i wypełniaczy przy projektowaniu składu tabletki”

przeprowadzi Wrocławski Park Technologiczny S.A.

Chęć udziału należy zgłosić poprzez złożenie lub przesłanie wypełnionego i podpisanego Formularza Rekrutacyjnego do dnia 7 maja 2019.
Formularz można złożyć w pok. 0.09 lub przesłać skan na adres: marta.kolodziejczak@uwr.edu.pl

Aktualności