Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Wyniki kompleksowej oceny jednostek naukowych. PREZENTACJA

W dniu 16 października 2017 r. MNiSW ogłosiło wyniki kompleksowej oceny działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych.

Wydział Biotechnologii UWr otrzymał kategorię A.

Załączona PREZENTACJA przedstawia porównanie uzyskanych wartości liczbowych w poszczególnych kryteriach uwzględnionych przy ocenie, z innymi jednostkami będącymi w tej samej GWO (grupie wspólnej oceny).

 

Aktualności