Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Wybory 2020

Informujemy, że w dniu 23 czerwca 2020 r. Wydziałowe Kolegium Elektorów dokonało wyboru
dr hab. Doroty Nowak, prof. UWr
na kandydata na Dziekana Wydziału Biotechnologii.
Gratulujemy!

Oficjalnego ogłoszenia wyboru dokona Uniwersytecka Komisja Wyborcza po upływie 7 dni od dnia wyborów.

Aktualności