Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Seminarium wydziałowe 29.11.2022.

29.11.2022., godzina 10.00, MS Teams

Zapraszamy wszystkich pracowników i studentów na seminarium wydziałowe online, podczas którego swoje wystąpienia, w języku angielskim, zaprezentuje trzech doktorantów:

mgr Martyna Biaduń, Zakład Inżynierii Białka
Promotor: dr hab. Małgorzata Zakrzewska, prof. UWr
” FGF homologous factors are secreted proteins that induce signaling in cells expressing FGF receptors”.

mgr Konrad Pawlak, Zakład Bioinfomatyki i Genomiki
Promotor: dr hab. Paweł Błażej
„Investigation of the influence of selection at the amino acid level on the usability of synonymous codons”.

mgr Piotr Hinc, Zakład Cytobiochemii
Promotor: dr hab. Aleksander Czogalla
„The influence of signaling lipids, phosphatidic acid and ceramide-1-phosphate on the properties of lipid membranes and interaction with effector proteins”.

Aktualności