Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Seminarium wydziałowe 26.04.2021.

Zapraszamy wszystkich pracowników i studentów na seminarium wydziałowe online, podczas którego swoje wystąpienia zaprezentuje dwóch doktorantów. Prezentacje będą w języku polskim.

26.04.2021., godzina 10:00, MS Teams

Mgr Karolina Jendryczko

Proponowany promotor: prof. dr hab. Jacek Otlewski
Proponowany promotor pomocniczy: dr Anna Szlachcic
Zakład Inżynierii Białka

„Cytotoksyczne koniugaty typu peptibodies skierowane przeciwko receptorowi 1 czynników wzrostu fibroblastów (FGFR1)”.

Identyfikacja nowych sekwencji peptydowych wiążących FGFR1 służących do późniejszego wytworzenia cytotoksycznych koniugatów typu peptibody.

 

26.04.2021., godzina 10:20, MS Teams

Mgr Michał Tracz

Proponowany promotor: prof. dr hab. Andrzej Szczepaniak
Proponowany promotor pomocniczy: dr Wojciech Białek
Zakład Biofizyki

„Wiązanie jonów Ca2+ i La3+ w luźno ustrukturyzowanym odcinku cytoplazmatycznej domeny chloroplastowej ligazy ubikwityny”.

– Analiza sekwencji SPL2cyt z Arabidopsis thaliana za pomocą algorytmu IUPred2A (przewidywanie regionów nieuporządkowanych);
– Widma CD oczyszczonego rekombinowanego SPL2cyt przy wzrastających stężeniach jonów Ca2+ i La3+;
– Porównanie wydajności FRET od reszt tryptofanowych do jonu Tb3+ pomiędzy typem dzikim SPL2cyt a mutantem D317WSPL2cyt.

Aktualności